Epiroc har slutfört förvärvet av Remote Control Technologies Pty Ltd. Me Med det australiensiska företaget i sin portfölj blir nu Epiroc den världsledande leverantören av automationslösningar inte bara för bergborrning i dagbrott och underjord, utan även för lastare och truckar underjord.

Med kompetensbrist och ett stort rekryteringsbehov har kapacitetsplanering inom både vården och industrin blivit alltmer avgörande. I ett unikt projekt möts de två vitt skilda branscherna för att utbyta erfarenheter och lära från varandra.

Få nyheter i mailen

Mässor & Event

Tidningen Automation Nr 9 _ 2022
Tidningen Automation Nr 9

VUX i Skellefteå har investerat i ett nytt labb som ska se till att elever vid bland annat automations- och teknikutbildningarna höjer sin kompetens och motsvarar branschens efterfrågan ännu bättre. Förhoppningen är också att den nya utbildnings- och testmiljön ska bli en möjliggörare för att kunna ta fram fler utbildningar.

Nästa revolution inom logistik är robotar som kan lossa pallar med kartonger som ligger huller om buller – på vilken typ av pall som helst.

ITF

Förändring har blivit något av ett ledord för ITF Automation under de senaste åren och ett led i detta är att utforska nya sätt att genomföra de traditionella automationsdagarna. I år har vi gjort det till ett samarrangemang i samarbete med Scanautomatik.

Epiroc har slutfört förvärvet av Remote Control Technologies Pty Ltd. Me Med det australiensiska företaget i sin portfölj blir nu Epiroc den världsledande leverantören av automationslösningar inte bara för bergborrning i dagbrott och underjord, utan även för lastare och truckar underjord.