Universal Robots, som tillverkar kollaborativa robotar (cobotar), har rapporterat en omsättning på 83 miljoner USD för kvartal 2.

En dansk svetsrobot  står överst på önskelistan när  jättetankar åt den norska livsmedelsindustrin ska svetsas. Trondheimsföretaget Skala fabrikk, som är specialister på rostfritt stål, har nu gett WeldingDroid i uppdrag att automatisera svetsningen av sina tankar. Det som fällde avgörandet för  valet var teknikens användarvänlighet, flexibilitet och arbetsmiljömässiga fördelar.

Få nyheter i mailen

Mässor & Event

Automatik

Motek

Nyligen avslutades forskarskolan Innofacture på Mälardalens universitet (MDU). Den lanserades 2012 med fokus på forskning inom området innovativ produktionsutveckling i samverkan med tio av landets ledande företag inom tillverkningsindustri. Efter tio år summeras den nu med lyckade projektresultat som bland annat gett förbättrade produktionssystem och spetskompetens inom produktionsområdet hos samverkansföretagen. 

Med Softings nya IIoT Gateway, smartLink HW-DP, kan anslutningar till äldre nätverk göras – vilket möjliggör Industri 4.0-anslutning. Utan att behöva använda specialverktyg ger smartLink enkel åtkomst till Profibus DP nätverket och dess komponenter.

ITF

Ny teknik ger nya möjligheter att ta itu med CUI-problemet direkt.

Trisense AS har utvecklat en IIoT-sensor som tar itu med detta genom att övervaka rörledningarnas skick. Lösningen är skalbar för stora installationer.

Efter 10 framgångsrika år är det dags att ta nästa steg! Mälardalen Industrial Technology Center växlar upp sin verksamhet i sitt Tech Center i Munktellområdet och dubblar ytorna till 2000 kvm, de nya lokalerna väntas stå klara och invigas under första halvåret 2023.