Behovet av robotsvetstekniker inom tillverkningsindustrin är idag stort och förväntas bli ännu större i och med den snabba utvecklingen mot automation och robotisering. För att matcha denna utveckling startar Montico nu en yrkeshögskoleutbildning för robot- och robotsvetstekniker.
När Hannover Messe startar i år kommer fokus att ligga på hur antal olika industriella ekosystem är sammanflätade för att tillhandahålla olika effektiva lösningar. Huvudtemat för evenemanget är  ”Industriell Transformation - som gör skillnad”.  

Få nyheter i mailen

Mässor & Event

Tidningen Automation Nr 9 _ 2022
Tidningen Automation Nr 9

Ett nytt utbildningsupplägg för program inom datateknik och produktionsteknik ska öka studenternas kontakt med arbetslivet under utbildningen. I januari startar Högskolan Väst det Vinnovafinansierade projektet Worktrainee med målet att delar av utbildningarna ska genomföras i traineeform.

Att bygga kompetens genom flera korta kurser är ingen ovanlig företeelse för yrkesverksamma. Men en utmaning är hur insatser av mikrokomeriter valideras och dokumenteras. I pilotprojektet Kompetenspasset, som finansieras av Vinnova, jobbar man nu för att ta fram en pilot för en central modell för korta utbildningar och kurser som kan leda till utfärdande av mikromeriter.

SMC lanserar en ny kontrollenhet med STO-funktionalitet (Safe Torque Off) och SS1-t (Safe stop 1 time) för stegmotorkontroll i säkerhetskretsar designade enligt rådande ISO/IEC-standarder. Kan kombineras med batterilös absolut-enkoder för kortare cykeltider och enklare återstart efter spänningsbortfall.

ITF

Den stora bristen på ingenjörer inom flera områden har varit ett känt ämne som diskuterats i branscher vars verksamheter bygger på ingenjörskompetens. Arbetsgivarnas senaste arbetskraftsbarometer visar att det finns en stor brist på erfarna ingenjörer men också att bristen på nyutexaminerade inom vissa inriktningar också är stor.

Beamex stärker sin närvaro i Sverige för att hjälpa kunderna lösa de tekniska utmaningar som de möter dagligen. Tanken är, att ge ett mer omfattande stöd och hjälpa kunderna att, i större utsträckning, dra nytta av de pågående digitala omställningarna inom processindustrin.