Protolabs lanserar ny och snabb analys av tillverkningsbarhet (DFM - Design for Manufacturability) för 3D-printade delar. Tjänsten underlättar för tillverkare och ger tryggheten att veta att delen eller komponenten är lämplig för tillverkning, innan den går till produktion.
Nya anslag från KK-stiftelsen innebär att Högskolan Väst och industriföretag tillsammans kan utveckla nya former för arbetsintegrerat lärande. Två nystartade forskningsprojekt fokuserar dels på virtuella lärandemiljöer för kompetensutveckling, dels ledarskap och medarbetarskap i hybrida arbetsmiljöer.

Få nyheter i mailen

Mässor & Event

ELFACK

Tidningen Automation Nr 2, 2023
Tidningen Automation Nr 2

Nya anslag från KK-stiftelsen innebär att Högskolan Väst och industriföretag tillsammans kan utveckla nya former för arbetsintegrerat lärande. Två nystartade forskningsprojekt fokuserar dels på virtuella lärandemiljöer för kompetensutveckling, dels ledarskap och medarbetarskap i hybrida arbetsmiljöer.

IIoT-lösningar kan vara till stor hjälp för att påskynda en återhämtningsprocess och ett bra verktyg för att växa ytterligare. Här ger IIoT-experterna Hampus Johansson, teknisk säljare och Linus Öberg, produktspecialist från OEM Automatic svar på hur Svensk industri kan dra nytta av IIoT.

Protolabs lanserar ny och snabb analys av tillverkningsbarhet (DFM – Design for Manufacturability) för 3D-printade delar. Tjänsten underlättar för tillverkare och ger tryggheten att veta att delen eller komponenten är lämplig för tillverkning, innan den går till produktion.

ITF

Den anrika branschorganisationen ITF Automation byter skepnad med nya styrelsemedlemmar och utmanande ambitioner. Ett utvecklingsarbete har påbörjats med målet att öka medlemsnyttan och attrahera nya målgrupper.

Metsä Group investerar i världsledande miljöprestanda inom mjukpappersproduktion genom att modernisera och bygga ut Metsä Tissues mjukpappersbruk i Mariestad. Investeringen kommer att öka tillgången på lokalt producerade, hållbara mjukpappersprodukter på den skandinaviska marknaden.