Bläddrar: Nya produkter

ABB har lanserat den nya cellen OmniVance™ Collaborative Machine Tending, som ger en helt integrerad lösning för automatiserad maskinbetjäning som är enkelt att programmera, installera och använda. Den standardiserade lösningen kombinerar en samarbetande GoFa™ 12-robot och användarvänlig programvara i en kompakt lösning för snabb installation och enkel drift.

I tider av näthandel och digitalisering, resurseffektivitet och fokus på hållbarhet – för att bara nämna några påverkansfaktorer – blir kraven på logistiken som helhet alltmer specifika och komplexa. Detta påverkar även intralogistiska systemlösningar i företag – och för Bihl+Wiedemann, som är specialist på effektiva kabelsystem, återspeglas detta bland annat i individualiseringen av säkerhetskoncept och lösningar.

Heidenhain har lösningar som syftar till att göra verktygsmaskiner mer kostnadseffektiva genom att minska bearbetnings- och tomgångstider. Målet är att minska energibehovet på verkstadsgolvet samtidigt som man upprätthåller processäkerheten.

I samarbete med Werths El har Bihl+Wiedemann utvecklat en ny plug-and-play ASi-motormodul för Danfoss frekvensomformare. Lösningen används vid Englerups vattenverk nära Holbæk i Danmark, som är det första vattenverket i världen att använda den nya modulen.