Bläddrar: Nya produkter

Krimpversioner av Binders serie av M16-produkter förenklar kabeldragning – i liten omfattning på plats, men även automatisk och i större satser. Allt som behövs – från själva kontaktdonet via kontakterna till lämpliga krimpverktyg – finns att få från samma källa hos Binder.

OnTop APS är ett automatiskt planeringsverktyg för flexibel produktion i komplexa produktionsflöden, från maskinbearbetning till montering av komplexa produkter. I verktyget används auto-genererad realtidsdata för alla beräkningar i ett dragande system för optimering av resursanvändning, leveranstider. Nu har OmTop Mes Cloud uppdaterats med tre nya applikationen:

SMC lanserar en ny kontrollenhet med STO-funktionalitet (Safe Torque Off) och SS1-t (Safe stop 1 time) för stegmotorkontroll i säkerhetskretsar designade enligt rådande ISO/IEC-standarder. Kan kombineras med batterilös absolut-enkoder för kortare cykeltider och enklare återstart efter spänningsbortfall.

Mer teknik betyder fler kablar. Samtidigt behöver industrin anslutningslösningar som kan anslutas på kortare tid i de minsta utrymmena.

Maskiner håller på att ta över en stor del av arbetet i olika tillverkningsprocesser. Ändå krävs utbildad driftpersonal för kvalitetssäkring vid manuella stationer och teststationer såsom pressar, skär-, bock- och stansmaskiner.

Vi på Carlo Gavazzi lanserar nu den nya serien induktiva sensorer IRC40 som är anpassade för att kunna användas inom många olika typer av användningsområden.

Parker Hannifin, släpper IQAN-G12, en CAN-gatewaymodul som använder trådlös Bluetooth-teknik för IQAN-systemdiagnostik.IQAN-G12-gateway möjliggör enkel kommunikation med IQAN-huvudmodulerna i styrsystemen för materialhantering, konstruktion och specialfordon.

Nästa revolution inom logistik är robotar som kan lossa pallar med kartonger som ligger huller om buller – på vilken typ av pall som helst.