Bläddrar: Gästkrönikan

Att ge anställda möjlighet att få tillgång till och förstå data är avgörande för datadrivna företags framgång. Det kräver ett modernt förhållningssätt till analys och datastyrning, vilket många företag behöver prioritera.

Vi befinner oss i ett teknikskifte där bilar elektrifieras och samhället digitaliseras. Digitaliseringen har förändrat vårt samhälle på många sätt. Vi har gått från att använda papper och penna till att ha tillgång till oändliga mängder information på våra datorer och mobila enheter.

Sommaren har traditionellt inneburit semestertider och lågsäsong i produktionen för många tillverkningsföretag, vilket har gett möjlighet för nödvändiga revisionsstopp. Att som företag inom exempelvis tillverkningsindustri eller energisektorn ibland helt stoppa verksamheten krävs för att kunna utföra underhåll, uppdateringar och ombyggnation.

Trots att arbetslösheten är rekordlåg inom flera sektorer i Sverige kan både små och stora företag inte undgå att påverkas av världsläget. Krig, energikris, försörjningsproblem och hotet om lågkonjunktur har lett till uppsägningar inom flera branscher, inte minst inom teknikbranschen. Även om vi på Datto och Kaseya har upplevt flera framgångar de senaste åren har vi sett många teknikföretag förlora anställda.

Svenska företag behöver bli bättre på att ta till sig automatisering utifrån ett strategiskt perspektiv. För att lyckas gäller det att agera på vad IT-automatisering kan göra för verksamheten som helhet på både kort och lång sikt. Dessutom måste företagen bli bättre på att tydligt kommunicera internt vilka roller och nya karriärmöjligheter de anställda får när IT-automatisering blir allt vanligare.

Snabb digitalisering är fokus för många företag, och allt fler litar på att tekniken ska hjälpa till att sköta deras affärer. Men växande it-miljöer med dynamiska infrastrukturer, applikationer och lösningar är sammanflätade och komplexa. Detta gör det svårt för CIO:er och CTO:er att hålla koll på prestanda, upprätthålla säkerheten och åtgärda problem