Bläddrar: Gästkrönikan

Kanske upplever man att det är ett tåg som går men som har en lite oklar destination, men det är som mer och mer står klart för dig är att om du står kvar blir du just kvar. Emedan ditt jobb eller verksamhet inte blir kvar i nuvarande form.