Bläddrar: Gästkrönikan

Kanske upplever man att det är ett tåg som går men som har en lite oklar destination, men det är som mer och mer står klart för dig är att om du står kvar blir du just kvar. Emedan ditt jobb eller verksamhet inte blir kvar i nuvarande form.

Att ge anställda möjlighet att få tillgång till och förstå data är avgörande för datadrivna företags framgång. Det kräver ett modernt förhållningssätt till analys och datastyrning, vilket många företag behöver prioritera.

Vi befinner oss i ett teknikskifte där bilar elektrifieras och samhället digitaliseras. Digitaliseringen har förändrat vårt samhälle på många sätt. Vi har gått från att använda papper och penna till att ha tillgång till oändliga mängder information på våra datorer och mobila enheter.