Bläddrar: Gästkrönikan

Anders Nilsson, vd på FrontWay AB, har under flera år jobbat med att utveckla ett eget AI-system. Han vill belysa vikten av att utnyttja simuleringsverktyg. Genom att integrera simuleringsverktyg med AI system kan företag göra stora kostnadsbesparingar.

Många försörjningskedjor har haft det svårt under coronapandemin. Berättelser om tomma hyllor på stormarknader och lager har varit en påminnelse om försörjningskedjornas bräckliga natur. Osäkra leveranstider, brist på chaufförer och omfattande pappersarbete är utmaningar vi redan känner till.

Medan teknikutvecklingen går i rasande fart så håller kompetensförsörjningen inte samma tempo. För oss inom industrin finns det flera saker att ta tag i, bland annat beträffande kompetensöverföring och till vem som kompetensen ska föras över. Och varför använder vi bara 50 procent av våra resurser?

Ledare inom såväl näringslivet som det offentliga måste pusha svenska små och medelstora industriföretag att digitalisera. Det räcker inte att lyfta fram exempel på intressant teknik – det krävs en vidare och mer grundläggande diskussion om hur data används. Det menar Elin Nordmark som är Head of Promotion and Product Management, Factory Automation på Siemens.

Under 2021 arbetar EU vidare med förordningar som har stor påverkan på svensk tillverkningsindustri, då de bland annat kommer innebära att företag behöver ställa om till helt cirkulär produktion. De så kallade ”right to repair”-reglerna innebär att företag nu måste ta ansvar för att upprätthålla produkternas livslängd.

Robotlyftet har varit en stor framgång. Trots att mycket tyder på att behovet blivit allt mer akut, ser det ut som om denna stödform till de mindre företagens automatisering tappas bort.