Bläddrar: Gästkrönikan

Anders Nilsson, vd på FrontWay AB, har under flera år jobbat med att utveckla ett eget AI-system. Han vill belysa vikten av att utnyttja simuleringsverktyg. Genom att integrera simuleringsverktyg med AI system kan företag göra stora kostnadsbesparingar.

Tiden när data bara var ett IT-problem är förbi. Nu är dataanalys och business intelligence (BI) avgörande element för beslutsfattande i hela verksamheten. Även om de flesta verksamheter inser värdet av detta, kan de inte dra full nytta av sin data. Detta beror ofta på att de rusar förbi det första steget – att förbereda datan.

Samtidigt som San Diego utvecklats från att mest vara en tillbakalutad strandcommunity till den klarast lysande stjärnan på USAs techhimmel, så har det skett mycket bakom kulisserna. San Diego-företaget ServiceNow har under samma tidsperiod gått från att mest fokuserat på att hjälpa företag med IT Service Management, till att nu ta hand om företags hela verksamheter på ett enkelt och effektivt sätt.

Många försörjningskedjor har haft det svårt under coronapandemin. Berättelser om tomma hyllor på stormarknader och lager har varit en påminnelse om försörjningskedjornas bräckliga natur. Osäkra leveranstider, brist på chaufförer och omfattande pappersarbete är utmaningar vi redan känner till.

Medan teknikutvecklingen går i rasande fart så håller kompetensförsörjningen inte samma tempo. För oss inom industrin finns det flera saker att ta tag i, bland annat beträffande kompetensöverföring och till vem som kompetensen ska föras över. Och varför använder vi bara 50 procent av våra resurser?

Ledare inom såväl näringslivet som det offentliga måste pusha svenska små och medelstora industriföretag att digitalisera. Det räcker inte att lyfta fram exempel på intressant teknik – det krävs en vidare och mer grundläggande diskussion om hur data används. Det menar Elin Nordmark som är Head of Promotion and Product Management, Factory Automation på Siemens.

Under 2021 arbetar EU vidare med förordningar som har stor påverkan på svensk tillverkningsindustri, då de bland annat kommer innebära att företag behöver ställa om till helt cirkulär produktion. De så kallade ”right to repair”-reglerna innebär att företag nu måste ta ansvar för att upprätthålla produkternas livslängd.