Bläddrar: Reportage

Robotar och automation är idag en självklarhet för många verksamheter. Men marknadspotentialen är ändå enorm. – Vi räknar med att marknaden för kollaborativa robotar, så kallade cobotar, kommer att växa stort de närmsta åren, säger Mathias Wiklund, Chief Commercial Officer på Universal Robots.

Halverade inspektionstider och mer precis och pålitlig kvalitetsidentifiering som dessutom kan korrigeras automatiskt. Škoda Auto har tagit steget in i Industri 4.0 med hjälp av två unika robotmätceller från Hexagon som representerar en ny generation automatiserad optisk 3D-mätning.

Vi kan trä i Sverige. Och svenskt traditionellt trähantverk, som förfinats genom generationer, håller erkänt hög kvalitét. Genom att kombinera just traditionell hantverksteknik med modern teknik från grunden har det nyetablerade norrländska köksföretaget Snêk fått ett stort försprång.

Nya idéer och lösningar är det som driver det norska teknikföretaget Butler framåt. Nu har företaget på allvar valt att rikta in sig på att robotisera nordisk industri. – Vi hjälper företag med automatisering, säger Åsmund Voster, affärsutvecklare på Butler.

Alviksgården utanför Luleå är självförsörjande på både el och värme. Med ambitionen att arbeta så nära den norrländska naturen som möjligt styr de verksamheten med de senaste tekniska lösningarna där automation är en viktig del.

Den tekniska utvecklingen inom tillverkningsindustrin går fort. Vissa påstår till och med att det går i en rasande hastighet. Men har tillverkningsindustrin hängt med i samma takt inom området smart underhåll? Nej, inte alls hävdar San Giliyana, industridoktorand på Mälardalens Industrial Technology Center (MITC).

Under de senaste åren har tempot i tillverkningsindustrin hackat på många håll, på grund av brist på komponenter och då särskilt halvledare. Vad beror halvledarbristen på och vad kan vi vänta oss framöver? Hur påverkas situationen av kriget i Ukraina?

Lackeby Products AB i Kalmar är ett familjeägt företag sedan tre generationer tillbaka. Företaget är en global aktör med en omsättning på 90 miljoner kronor och sysselsätter 48 anställda. Sedan 60-talet tillverkar och säljer Lackeby värmeväxlare till biogasanläggningar, reningsverk och industrier.

Under Äppelrikets paraply finns 50 fruktodlare samlade runt om i Skåne, Blekinge, Småland och Östergötland. Medlemsorganisationens huvuduppgift är att samla och marknadsföra sina ägares frukter, som tillsammans står för 60 procent av landets totala fruktproduktion.