Bläddrar: Förvärv – Affärer

Beamex stärker sin närvaro i Sverige för att hjälpa kunderna lösa de tekniska utmaningar som de möter dagligen. Tanken är, att ge ett mer omfattande stöd och hjälpa kunderna att, i större utsträckning, dra nytta av de pågående digitala omställningarna inom processindustrin.

För att industrikunder i norr ska få tillgång till mer kapacitet, resurser och erfarenhet, liksom fler kompetenser inom industriellt underhåll och projekt, förvärvade Jernbro Industrial Services Gisab i början av 2022. Under året har Gisab varit ett dotterbolag till Jernbro, men den första januari 2023 flyttades verksamheten in i moderbolaget Jernbro.

KAMIC Group har köpt upp elskåpstillverkaren Finelcompi Oy Finland. Säljare är de två tidigare huvudägarna Juuri Partners och Stone Capital samt ett antal privatpersoner och ledande befattningshavare i bolaget.

KSB Sverige AB och HERMETIC-Pumpen GmbH har inlett ett samarbete för den svenska marknaden. Det Göteborgsbaserade dotterbolaget till KSB SE & Co är exklusiv försäljningspartner för HERMETIC-Pumpen GmbHs spaltrörspumpar i Sverige.

Siemens Smart Infrastructure och Eplan har tecknat ett strategiskt bolagsavtal för att stärka samarbetet inom området programvarulösningar för industri- och infrastrukturmarknadssegment.

Epiroc har slutfört förvärvet av Remote Control Technologies Pty Ltd. Med det australiensiska företaget i sin portfölj blir nu Epiroc den världsledande leverantören av automationslösningar inte bara för bergborrning i dagbrott och underjord, utan även för lastare och truckar underjord.

Contact Solutions förser industrin med kablage och andra elektromekaniska produkter. Produktionen har hittills i huvudsak skett i egna fabriker i Sverige och i Kina.Via ett nytt dotterbolag, Contact Solutions EU Srl, som etablerats i Rumänien öppnar företaget ytterligare en fabrik i landet.