Bläddrar: Förvärv – Affärer

Ernströmgruppen har förvärvat 70 procent av aktierna i norska MCS Elektrotavler AS, en producent av kapslad elteknik på tre platser runt Oslo. Bolaget omsatte 120 miljoner kronor under 2022 och kommer att ingå i Ernströmgruppens Elektrokluster inom affärsområdet New Platforms.

Efter sommarledigheten tillträder Anders Juhl tjänsten som affärsområdeschef för Automation inom Climat80 Gruppen. Anders kommer närmast från rollen som VD/projektchef på Automationsgruppen AB, där han under de senaste åren varit med och byggt upp verksamheten.

SaaS-företaget Giosg har förvärvat Whisbi, en spansk videoleverantör med kontor i Spanien och USA. Förvärvet är ett stort steg för tillväxt och expansion för Giosg.

Hexagons lösningar för konstruktion och visualisering, som till exempel Intergraph Smart 3D och CADWorx, är standard hos många företag. Samarbetet med Scada Systems och deras EDS-programsvit innebär att Hexagon nu helt kan integrera elkonstruktion i sina lösningar och erbjuda en mer automatiserad och effektiv konstruktionsprocess.

SkyMap har tecknat ett långsiktigt samarbetsavtal med Moba Mobile Automation AG om försäljning av SaaS-tjänster (Software-as-a-Service) som ska förenkla för entreprenadföretag att hantera och få full nytta av 3D.

ABB investerar 210 miljoner kronor i en utbyggnad av robotfabrik i USA. Projektet väntas vara klart i november i år.

M-Files har förvärvat det finländska teknikföretaget Ment som är experter på no code-verktyg och en aktör inom automatiserad dokumenthantering.