Bläddrar: Förvärv – Affärer

Proton Technology går nu under det nya namnet Cotec Labs. Förändringen är en del av företagets strävan efter att bättre representera sin globala närvaro och oberoende testcenter.

Under Elmia automation avslöjar SE Automation och Bila Automation idag att  de ingår ett samarbete för att främja automationslösningar i Sverige. Det strategiska partnerskapet markerar en betydande milstolpe i båda företagens strävan efter att driva fram utvecklingen inom industriell automation.

Tyska Neura Robotics och Omron Robotics and Safety Technologies Inc. ingår partnerskap, med syfte att förändra tillverkningsindustrin genom att införa kognitiva robotar i fabriksautomationen. Tanken är att utnyttja avancerad AI för att förbättra effektivitet, flexibilitet och säkerhet.