Bläddrar: Ung i industrin

Svensk industri är i stort behov av kompetenta mättekniker och på Zeiss Quality Excellence Center (QEC) i Eskilstuna spelar man på många sätt en roll för att den mättekniska kompetensen i Sverige ska hålla en hög internationell nivå.

Med hjälp av företaget Wagos produkter installerade Bartek Obara ett system som styr om elförbrukningen i sitt hem. Förutom att Bartek lyckats halvera sina elkostnader väckte hans system nyfikenhet bland Wagos kunder och försäljningen ökade.

Ett nytt utbildningsupplägg för program inom datateknik och produktionsteknik ska öka studenternas kontakt med arbetslivet under utbildningen. I januari startar Högskolan Väst det Vinnovafinansierade projektet Worktrainee med målet att delar av utbildningarna ska genomföras i traineeform.

Tim Hisved från Boliden fick fast jobb innan han tog examen från Baldergymnasiets el- och energiprogram i somras. 18-åringen arbetar som lärling på Boliden Electro och tog under sista året på gymnasiet tjänstledigt från jobbet för att gå i skolan.

– En annorlunda men bra lösning, där båda parter visste var vi hade varandra, säger Tim.

Industriell kommunikation utvecklas i snabb fart och ger nya möjligheter inom automation. I dag omfattas också underhåll och service som en del av automation genom nätverken PROFIBUS och PROFINET. Nätverken kräver dock kunskaper som inte alltid finns på plats inom företagen. Adeptor är en av aktörerna på marknaden som håller kurser och utbildningar inom underhåll och felsökning.

VUX i Skellefteå har investerat i ett nytt labb som ska se till att elever vid bland annat automations- och teknikutbildningarna höjer sin kompetens och motsvarar branschens efterfrågan ännu bättre. Förhoppningen är också att den nya utbildnings- och testmiljön ska bli en möjliggörare för att kunna ta fram fler utbildningar.

Martin Larsson och Hannes Olsson belönas med Wimanska priset för landets bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen.  De får pris för arbetet att hitta sätt att optimera komponenter som behövs vid svarvning.

Priset består av 50 000 kronor och ett diplom.

Jernkontoret har nyligen lanserat en ny basutbildning om digitalisering inom järn – och stålindustrin.

Utbildningen är egenutvecklad och syftar till att höja kunskapsnivån om digitalisering, öka intresset för ny teknik och generera utveckling genom medskapande. Det skriver företaget i ett pressmeddelande.

Årets vinnare i tävlingen Automation Student är Anna Bengtsson och Sofie Nilsson från civilingenjörsprogrammet i maskinteknik på Lunds Tekniska Högskola. I sitt examensarbete har de undersökt hur trådlös reglering kan förbättras genom att modifiera regleralgoritmen och basera kommunikationen av styr- och mätsignaler på händelser i stället för fasta tidsintervall.