Bläddrar: Ung i industrin

Guld- silver- och bronsmedaljer delades ut sista dagen av Yrkes-SM i Karlstad där 190 ungdomar tävlat i 32 olika yrkesgrenar. Evenemanget slog i år publikrekord med fler än 28 000 besökare.

Vill du anställa en person som är bra på teamwork, konflikthantering, behovsanpassning, problemlösning och inkludering? Ja, det vill du såklart och där har du dagens unga digitala ledare i ett nötskal. Spelkulturförbundet Sverok har undersökt hur arbetsmarknaden bättre kan attrahera och tillvarata kompetensen hos unga som har ledarroller på digitala communities.

Techtank och Teknikcollege Sydost är redo att skaka om kompetenslandskapet i Blekinge! De har nyligen avtäckt en färsk undersökning som granskar de framtida rekryteringsbehoven hos över 100 industriföretag i regionen och dess omgivningar under de kommande fem åren.

Jacob Lind, Simon Pettersson, Max Toth, Maria Tysckova och William Winsth är just nu på plats på Euroskills (Yrkes-EM) i Gdansk i Polen för att tävla för industrin.