Bläddrar: Ung i industrin

Nya anslag från KK-stiftelsen innebär att Högskolan Väst och industriföretag tillsammans kan utveckla nya former för arbetsintegrerat lärande. Två nystartade forskningsprojekt fokuserar dels på virtuella lärandemiljöer för kompetensutveckling, dels ledarskap och medarbetarskap i hybrida arbetsmiljöer.

Svensk industri är i stort behov av kompetenta mättekniker och på Zeiss Quality Excellence Center (QEC) i Eskilstuna spelar man på många sätt en roll för att den mättekniska kompetensen i Sverige ska hålla en hög internationell nivå.

Med hjälp av företaget Wagos produkter installerade Bartek Obara ett system som styr om elförbrukningen i sitt hem. Förutom att Bartek lyckats halvera sina elkostnader väckte hans system nyfikenhet bland Wagos kunder och försäljningen ökade.

Ett nytt utbildningsupplägg för program inom datateknik och produktionsteknik ska öka studenternas kontakt med arbetslivet under utbildningen. I januari startar Högskolan Väst det Vinnovafinansierade projektet Worktrainee med målet att delar av utbildningarna ska genomföras i traineeform.

Tim Hisved från Boliden fick fast jobb innan han tog examen från Baldergymnasiets el- och energiprogram i somras. 18-åringen arbetar som lärling på Boliden Electro och tog under sista året på gymnasiet tjänstledigt från jobbet för att gå i skolan.

– En annorlunda men bra lösning, där båda parter visste var vi hade varandra, säger Tim.

Industriell kommunikation utvecklas i snabb fart och ger nya möjligheter inom automation. I dag omfattas också underhåll och service som en del av automation genom nätverken PROFIBUS och PROFINET. Nätverken kräver dock kunskaper som inte alltid finns på plats inom företagen. Adeptor är en av aktörerna på marknaden som håller kurser och utbildningar inom underhåll och felsökning.

VUX i Skellefteå har investerat i ett nytt labb som ska se till att elever vid bland annat automations- och teknikutbildningarna höjer sin kompetens och motsvarar branschens efterfrågan ännu bättre. Förhoppningen är också att den nya utbildnings- och testmiljön ska bli en möjliggörare för att kunna ta fram fler utbildningar.

Martin Larsson och Hannes Olsson belönas med Wimanska priset för landets bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen.  De får pris för arbetet att hitta sätt att optimera komponenter som behövs vid svarvning.

Priset består av 50 000 kronor och ett diplom.