Bläddrar: Instrumenttekniska föreningen

”Automation är inte bara teknik, det är en kultur.”
Som automationsingenjörer är vi förvaltare av denna kultur. Vi är arkitekterna bakom de digitala skelett som ger liv och värde åt företag, processer och samhällen. Vårt arbete är mer än kod, instrument och ventiler; det är en resa mot effektivitet, innovation och förändring. Låt oss reflektera en stund kring automation, dess värde och varför vi bör omfamna den med passion, nu kanske mer än någonsin!

ITF Automationspris syftar i grunden till att öka konkurrenskraften för företag i Sverige genom att möjliggöra utveckling och tillämpning av industriell automation.

Det har blivit allt vanligare de senaste åren att företag uppger att bristen på kompetens utgör ett stort problem eller att det kommer utgöra ett stor problem.

Möjligheterna för automation inom industrin är gigantiska. Det är idag grunden för att förbättra effektiviteten, kvaliteten och säkerheten i produktionen. Och i detta sammanhang är akademins roll central för att hitta innovativa lösningar – och driva verkliga framsteg framåt.

I mars arrangerade ITF Automations norska systerförening NFEA en konferens i Norge. ITF:s styrelseledamot Erik Molin var på plats för erfarenhetsutbyte och inspiration och han lämnar den här rapporten:
”Digitalization in the Automation Domain” 15-16 mars 2023 var en mycket intressant konferens med många internationella presentatörer.

Den anrika branschorganisationen ITF Automation byter skepnad med nya styrelsemedlemmar och utmanande ambitioner. Ett utvecklingsarbete har påbörjats med målet att öka medlemsnyttan och attrahera nya målgrupper.

Den stora bristen på ingenjörer inom flera områden har varit ett känt ämne som diskuterats i branscher vars verksamheter bygger på ingenjörskompetens. Arbetsgivarnas senaste arbetskraftsbarometer visar att det finns en stor brist på erfarna ingenjörer men också att bristen på nyutexaminerade inom vissa inriktningar också är stor.

Förändring har blivit något av ett ledord för ITF Automation under de senaste åren och ett led i detta är att utforska nya sätt att genomföra de traditionella automationsdagarna. I år har vi gjort det till ett samarrangemang i samarbete med Scanautomatik.

Itf:s Automationspris tilldelas en eller flera personer som genom framstående insatser inom området industriell automation, gärna under lång tid, verkat för att popularisera området industriell automation och/eller bidragit till att tillämpningar av industriell automation ökat konkurrenskraften hos företag i Sverige.I år gick priset till yrkeshögskolan  Yrgo i Göteborg för att de är en av de ledande inom utbildning av framtida automations ingenjörer.