Bläddrar: Instrumenttekniska föreningen

ITF Automation har under 60 år haft kompentensutveckling och samverkan som sina ledstjärnor, och vi tar nu ytterligare ett steg…

Föreningens årsmöte genomfördes tisdagen den artonde mellan klockan 13.00 – 14.30, och då åter som ett virtuellt och coronasäkert möte…

Digitailiseringstrenden är en av de största trenderna just nu. Inom processindustrin startades naturligtvis den utvecklingen för något halvt sekel sedan.…

Anders Thorén är sedan flera år ITF Automations representant i Skolverkets Nationella Programråd för el- och energiprogrammet, (där gymnasieutbildningar inom…

I projektet SUM (Sustainable Underground Mining) arbetar man för att effektivisera processer, utveckla nya och mer högförädlade produkter samt mer…