Bläddrar: Instrumenttekniska föreningen

Förändring har blivit något av ett ledord för ITF Automation under de senaste åren och ett led i detta är att utforska nya sätt att genomföra de traditionella automationsdagarna. I år har vi gjort det till ett samarrangemang i samarbete med Scanautomatik.

Itf:s Automationspris tilldelas en eller flera personer som genom framstående insatser inom området industriell automation, gärna under lång tid, verkat för att popularisera området industriell automation och/eller bidragit till att tillämpningar av industriell automation ökat konkurrenskraften hos företag i Sverige.I år gick priset till yrkeshögskolan  Yrgo i Göteborg för att de är en av de ledande inom utbildning av framtida automations ingenjörer.

Effektivt dela och få del av erfarenhet

Det är lätt att bara ”köra på”, att tro man vet vad som fungerar, för det gjorde det 1985. Det är en farlig strategi, men samtidigt får vi inte glömma sånt som var viktigt 1985, eller?

Ny teknik ger nya möjligheter att ta itu med CUI-problemet direkt.

Trisense AS har utvecklat en IIoT-sensor som tar itu med detta genom att övervaka rörledningarnas skick. Lösningen är skalbar för stora installationer.

Ett viktigt dokument när vi jobbar med Automation och instrumentering är processflödesschemat eller P&ID. Vi gör tidiga processförändringar och dokumentet styr ofta vårt projekt från idé till drifttagen anläggning.

Då är ännu ett händelserikt år snart till ända, med nya utmaningar och möjligheter som väntar runt hörnet.  Och detta kanske också är något som för ITF Automation gör att 2021 sticker ut lite extra, just för att det varit ett år där utmaningar avlöst varandra, men samtidigt ett år som gett möjlighet att se över var vi står- och framförallt vart vi vill.   

ITF Automation har under 60 år haft kompentensutveckling och samverkan som sina ledstjärnor, och vi tar nu ytterligare ett steg i denna riktning när vi anordnar Automationsdagen AD2022 i samarbete med Scanautomatic.

Teknik versus kompetens

Vad är det vi behöver mest av idag i svensk industri, teknik eller kompetens?

Självklart behövs både teknik och kompetens inom Svensk industri, men vi bör veta varför. Och om vi måste prioritera. Jag läste nyligen en ny artikel om ett ganska känt fall (och det finns säkert flera liknande) där man hade hackat sig in i uppkopplade pacemakers och därigenom kunde orsaka rubbningar i en patients hjärtrytm och även tömma batterierna. Eftersom vi inom industrin är vana att behöva balansera risk för människa och egendom med fördelar kring effektivitet och spännande teknikutveckling tyckte jag detta var intressant.