Bläddrar: Instrumenttekniska föreningen

Den anrika branschorganisationen ITF Automation byter skepnad med nya styrelsemedlemmar och utmanande ambitioner. Ett utvecklingsarbete har påbörjats med målet att öka medlemsnyttan och attrahera nya målgrupper.

Den stora bristen på ingenjörer inom flera områden har varit ett känt ämne som diskuterats i branscher vars verksamheter bygger på ingenjörskompetens. Arbetsgivarnas senaste arbetskraftsbarometer visar att det finns en stor brist på erfarna ingenjörer men också att bristen på nyutexaminerade inom vissa inriktningar också är stor.

Förändring har blivit något av ett ledord för ITF Automation under de senaste åren och ett led i detta är att utforska nya sätt att genomföra de traditionella automationsdagarna. I år har vi gjort det till ett samarrangemang i samarbete med Scanautomatik.

Itf:s Automationspris tilldelas en eller flera personer som genom framstående insatser inom området industriell automation, gärna under lång tid, verkat för att popularisera området industriell automation och/eller bidragit till att tillämpningar av industriell automation ökat konkurrenskraften hos företag i Sverige.I år gick priset till yrkeshögskolan  Yrgo i Göteborg för att de är en av de ledande inom utbildning av framtida automations ingenjörer.

Effektivt dela och få del av erfarenhet

Det är lätt att bara ”köra på”, att tro man vet vad som fungerar, för det gjorde det 1985. Det är en farlig strategi, men samtidigt får vi inte glömma sånt som var viktigt 1985, eller?

Ny teknik ger nya möjligheter att ta itu med CUI-problemet direkt.

Trisense AS har utvecklat en IIoT-sensor som tar itu med detta genom att övervaka rörledningarnas skick. Lösningen är skalbar för stora installationer.

Ett viktigt dokument när vi jobbar med Automation och instrumentering är processflödesschemat eller P&ID. Vi gör tidiga processförändringar och dokumentet styr ofta vårt projekt från idé till drifttagen anläggning.

Då är ännu ett händelserikt år snart till ända, med nya utmaningar och möjligheter som väntar runt hörnet.  Och detta kanske också är något som för ITF Automation gör att 2021 sticker ut lite extra, just för att det varit ett år där utmaningar avlöst varandra, men samtidigt ett år som gett möjlighet att se över var vi står- och framförallt vart vi vill.