Bläddrar: Nyheter

Den stora osäkerheten i omvärlden ökar vikten av beslutsprecision. Avgörande för framgång är att integrera data som finns i silos och distribuerade datamängder för att se den stora bilden i realtid. Dan Sommer, chef för omvärldsanalys på dataanalysföretaget Qlik, tipsar här om fem trender för 2023 som företag, som funderar över smarta investeringar, bör agera på.

SMC lanserar en ny kontrollenhet med STO-funktionalitet (Safe Torque Off) och SS1-t (Safe stop 1 time) för stegmotorkontroll i säkerhetskretsar designade enligt rådande ISO/IEC-standarder. Kan kombineras med batterilös absolut-enkoder för kortare cykeltider och enklare återstart efter spänningsbortfall.

Att bygga kompetens genom flera korta kurser är ingen ovanlig företeelse för yrkesverksamma. Men en utmaning är hur insatser av mikrokomeriter valideras och dokumenteras. I pilotprojektet Kompetenspasset, som finansieras av Vinnova, jobbar man nu för att ta fram en pilot för en central modell för korta utbildningar och kurser som kan leda till utfärdande av mikromeriter.

Mer teknik betyder fler kablar. Samtidigt behöver industrin anslutningslösningar som kan anslutas på kortare tid i de minsta utrymmena.

Cobotarnas tillämpningsområden är extremt mångsidiga, från industriell  maskinskötsel, svetsning och palletering, till att underlätta arbetet inom hälso- och sjukvården och jordbrukssektorn. Teknikföretag lider dock av ett och samma problem – avsaknaden av expertkunskap inom alla dessa områden. 

Under 2022 har Schneider Electrics distributionscenter i Örebro ökat sin produktionskapacitet med 50 procent. Bakom förändringen står Rotab:s transportörsystem, Watek Teknik & Automation och Schneider Electrics mjukvara, EcoStruxure Automation Expert. Ett föregångsexempel som kan höja effektiviteten, sänka energiförbrukningen och skapa stora besparingar inom svensk industri.

Beamex stärker sin närvaro i Sverige för att hjälpa kunderna lösa de tekniska utmaningar som de möter dagligen. Tanken är, att ge ett mer omfattande stöd och hjälpa kunderna att, i större utsträckning, dra nytta av de pågående digitala omställningarna inom processindustrin.