Bläddrar: Nyheter

En långsiktig och medveten satsning mot kunder inom energi- och försvarssektorn har resulterat i en kraftigt ökad omsättning för JIT Mech. Nu räknar bolaget med ytterligare en fördubbling av omsättningen kommande år.

Ecoclime Groups dotterbolag SDC Automation har erhållit en order avseende leverans av ytterligare en etapp fastighetsautomation för serverhallar. Kunden är det globala webbtjänstföretag med vilket SDC Automation har ett långsiktigt projektavtal sedan 2018. 

Tidningen Automatin genom för en enkätundersökning bland våra läsare och följare på Linkedin. Hjälp oss att svar på frågan om vad du just nu upplever som mest problematiskt för ditt företags fortsatta automationsresa. Det tar mintre än en minut att svara på enkäten  HÄR

 

 

Hexagons nya plattform Nexus  kopplar samman människor, teknik och datahantering i arbetsflöden. Detta underlättar informationsdelning och höjer kvaliteten samt effektiviteten under i produktion och tillverkning. För teknikutvecklare ger plattformen också möjligheter, förutom att optimera arbetsflöden, till innovativ tillverkning.

Kontraktstillverkaren av elektronik och elektromekanik, Orbit One har byggt upp en ny unik robotcell vid enheten i Ronneby. Cellen är speciellt utvecklad på uppdrag av ett stort svenskt industriföretag för att tillverka identifierings- och spårbarhetslösningar med inbyggda analysverktyg.

3G- och GSM-näten är på väg att bli utdaterade. När 5G nu byggs inte bara ut för att framtidssäkra utan kan också avhjälpa problem med hög strömförbrukning och växlande prestanda. 5G-näten konsumerar mindre ström än 3G, samtidigt som de erbjuder högre hastighet. Så det är hög tid för de flesta organisationer att byta teknik.

Effektivt dela och få del av erfarenhet

Det är lätt att bara ”köra på”, att tro man vet vad som fungerar, för det gjorde det 1985. Det är en farlig strategi, men samtidigt får vi inte glömma sånt som var viktigt 1985, eller?

I månadsskiftet maj-juni genomfördes mässan Underhåll på Svenska Mässan i Göteborg. 250 utställare deltog bland annat Easy-Laser, som demonstrerade smart teknik.