Bläddrar: Nyheter

KSB Sverige AB och HERMETIC-Pumpen GmbH har inlett ett samarbete för den svenska marknaden. Det Göteborgsbaserade dotterbolaget till KSB SE & Co är exklusiv försäljningspartner för HERMETIC-Pumpen GmbHs spaltrörspumpar i Sverige.

Tim Hisved från Boliden fick fast jobb innan han tog examen från Baldergymnasiets el- och energiprogram i somras. 18-åringen arbetar som lärling på Boliden Electro och tog under sista året på gymnasiet tjänstledigt från jobbet för att gå i skolan.

– En annorlunda men bra lösning, där båda parter visste var vi hade varandra, säger Tim.

Industriell kommunikation utvecklas i snabb fart och ger nya möjligheter inom automation. I dag omfattas också underhåll och service som en del av automation genom nätverken PROFIBUS och PROFINET. Nätverken kräver dock kunskaper som inte alltid finns på plats inom företagen. Adeptor är en av aktörerna på marknaden som håller kurser och utbildningar inom underhåll och felsökning.

Vinnare av stora teknikpriset 2022: Roslagsvatten

Roslagsvatten bygger Sveriges första intelligenta vattensystem. Stora investeringar görs för att alla komponenter i det intelligenta systemet ska vara kompatibla med varandra. Ny teknik från bland annat Schneider Electrics och spetskompetens från Afry bidrar till att förverkliga visionen.

Redaktionsrådet för tidningen Automation startades för ett år sedan. Under det gångna året har medlemmarna i redaktionsrådet bidragit med värdefulla inputs och synpunkter i arbetet med att utveckla tidningen innehåll. Här är en kort presentation av redaktionsrådet som sitter kvar även under nästa år.

Vi på Carlo Gavazzi lanserar nu den nya serien induktiva sensorer IRC40 som är anpassade för att kunna användas inom många olika typer av användningsområden.

Mobile Industrial Robots har tecknat ett avtal med SE Automation om att bli distributör för MIR i Sverige. Avtalet innebär att SE Automation kommer att själva integrera AMR-lösningar från MIR på den svenska marknaden samt sälja dessa till andra systemintegratörer.