Bläddrar: Nyheter

Safety Basic Monitor från Bihl+Wiedemann används som en programmerbar kompakt styrenhet med slitagefria elektroniska utgångar och ersätter slitageutsatta mekaniska säkerhetsreläer i enkla, små applikationer.

Det visar Sinfs underleverantörsbarometer för perioden Q2-Q3 2023.

– Oroande, säger Sinfs vd Sanna Arnfjorden Wadström. Hon efterlyser fokus på teknikomställning och ägarskiften, så att företagen kan skapa möjligheter att växa.

  • ABB ska leverera elektrifieringslösningar till Revolt Ett, Northvolts nya batteriåtervinningsanläggning i Sverige
  • Anläggningen kommer på sikt att bearbeta 125 000 ton uttjänta batterier och batteriproduktionsavfall varje år, den största volymen i världen
  • Northvolt, en långsiktig partner till ABB, har som mål att koldioxidavtrycket för dess batterier ska vara cirka 90 procent lägre än nuvarande branschivåer 2030

Tillverkningsindustrin står inför en omvälvande digital omvandling, men många företag kämpar med att konkret bevisa avkastningen på sina investeringar enligt en färsk rapport presenterad av IFS. Undersökningen, “Formande av Framtiden för Tillverkning,” avslöjar att även om digital transformation har potentialen att öka vinster, har många företag svårt att kvantifiera denna avkastning.

Under 2022 steg ingenjörernas löner  i privatsektorn snabbare än vad de gjort under tio år. Förklaringen till uppgången uppges vara att en stor del bytte jobb under detta året.Det visar lönestatistiken som tagits fram av Sveriges Ingenjörer.

Industrins totala orderingång minskade med 7,1 procent i juni 2023 jämfört med maj, i säsongrensade tal. Jämfört med juni föregående år ökade orderingången med 0,3 procent i kalenderkorrigerade tal.