Bläddrar: Nyheter

Små mobila robotar utrustade med sensorer skulle kunna utföra uppgifter som att upptäcka gasläckor eller hålla koll på lagerinventarier. Men rörliga robotar kräver mycket energi, och batterier, den vanliga kraftkällan, begränsar livslängden och är ett bekymmer ur ett miljöperspektiv.

Den 3 oktober 2023, förvärvade Dacke Industri majoriteten av aktierna i MecVel Srl, en ledande tillverkare och utvecklare inom elektromekanik för linjär automation av aktuatorer och skruvdomkrafter.

Saab har nyligen förvärvat BlueBear Systems Group Ltd, baserat i Storbritannien, som en del av sin pågående expansionsstrategi i prioriterade länder som Storbritannien, Australien, USA och Tyskland.

Den snabba utvecklingen inom maskininlärning och artificiell intelligens innebär att företag som använder sådan teknik i sina produkter har svårt att tolka vilka regler som gäller, enligt en rapport från Kommerskollegium.

Den holländska FashionTech-designern Anouk Wipprecht har lanserat en 3D-printad tankestyrd klänning. Lanseringen skedde i Österrike på Ars Electronica Festival, Europas största festival för konst, teknik och samhälle.