Bläddrar: Nyheter

Nyheter. Här hittar ni dom senaste nyheterna och trenderna inom automation. Som Automation, AI, Cobotar, Robotar, AMR, Digitalisering, Automatisering, Effektivisering.

Svenska tillverkningsföretag visar en avvaktande inställning till användningen av artificiell intelligens (AI), trots det allmänna intresset för tekniken bland företag i landet. Enligt den senaste undersökningen från Svea Bank är endast en av fyra företag inom tillverkning öppna för att integrera AI i sina verksamheter. Bristen på nödvändig kompetens framstår som en av de främsta hindren för detta steg framåt.

ABB Robotics utvidgar sitt SCARA-robotsortiment i och med IRB 930. Den nya roboten, som finns i tre varianter som kan hantera nyttolaster på 12 kg och 22 kg, har utformats för att möta efterfrågan på nya tillväxtmöjligheter på traditionella och nya marknader.

Vinnova har inom programmet Avancerad digitalisering gett klartecken för en projektbudget på 10 miljoner SEK till STILRIDE och Linköpings Universitet för att utveckla AI-verktyg för den unika tillverkningstekniken STILFOLD. Utvecklingen kommer att ske genom ett samarbete mellan Linköpings Universitet, STILRIDE, Outokumpu och Jernkontoret.

Det har blivit allt vanligare de senaste åren att företag uppger att bristen på kompetens utgör ett stort problem eller att det kommer utgöra ett stor problem.

Traditionellt sett har stora företag automatiserat produktionen med komplexa och dyra industrirobotar. Allt fler stora bolag har nu börjat upptäcka en ny väg för automatisering: smidiga och kostnadseffektiva kollaborativa robotar (cobotar). Ett av dessa företag är Volvo Cars.

Vinnova har beslutat om finansiering på 230 miljoner kronor till 62 projekt inom programmet Avancerad digitalisering. Lösningar inom cybersäkerhet, jämställdhet och AI finns bland de beviljade projekten. Finansieringen är en del av regeringsuppdraget till Vinnova om att satsa minst 2,3 miljarder kronor på kraftfulla digitala lösningar för svensk industri till och med 2027.