Bläddrar: Nyheter

Det har blivit allt vanligare de senaste åren att företag uppger att bristen på kompetens utgör ett stort problem eller att det kommer utgöra ett stor problem.

Traditionellt sett har stora företag automatiserat produktionen med komplexa och dyra industrirobotar. Allt fler stora bolag har nu börjat upptäcka en ny väg för automatisering: smidiga och kostnadseffektiva kollaborativa robotar (cobotar). Ett av dessa företag är Volvo Cars.

Vinnova har beslutat om finansiering på 230 miljoner kronor till 62 projekt inom programmet Avancerad digitalisering. Lösningar inom cybersäkerhet, jämställdhet och AI finns bland de beviljade projekten. Finansieringen är en del av regeringsuppdraget till Vinnova om att satsa minst 2,3 miljarder kronor på kraftfulla digitala lösningar för svensk industri till och med 2027.

Tyska tillverkarna av sensorer, SICK, och specialisterna inom mätteknik och automationslösningar, schweiziska Endress + Hauser, vill intensifiera samarbetet. Båda företagen har som målsättning att ingå ett strategisk partnerskap inom affärssegmentet processautomation på SICK, och har tecknat en gemensam samförståndsavtal.

I över 30 år har Ethernet och fältbussar utvecklats och anpassats för att möta specifika krav och krav inom industriell automation. Dessa teknologier har revolutionerat sättet industrianläggningar kommunicerar, från punkt-till-punkt till mångfaldigt anslutna enheter på distans.