Bläddrar: Nyheter

Den stora bristen på ingenjörer inom flera områden har varit ett känt ämne som diskuterats i branscher vars verksamheter bygger på ingenjörskompetens. Arbetsgivarnas senaste arbetskraftsbarometer visar att det finns en stor brist på erfarna ingenjörer men också att bristen på nyutexaminerade inom vissa inriktningar också är stor.

Det är lätt att misströsta när informationsmängderna bara växer på jobbet och vi fortsätter att lägga alldeles för mycket tid på att leta efter den rätta versionen av ett visst dokument. Men nu händer det saker och 2023 kan bli det år när automation och AI tar ett ordentligt kliv in i vår arbetsvardag.

Ett nytt utbildningsupplägg för program inom datateknik och produktionsteknik ska öka studenternas kontakt med arbetslivet under utbildningen. I januari startar Högskolan Väst det Vinnovafinansierade projektet Worktrainee med målet att delar av utbildningarna ska genomföras i traineeform.

För att industrikunder i norr ska få tillgång till mer kapacitet, resurser och erfarenhet, liksom fler kompetenser inom industriellt underhåll och projekt, förvärvade Jernbro Industrial Services Gisab i början av 2022. Under året har Gisab varit ett dotterbolag till Jernbro, men den första januari 2023 flyttades verksamheten in i moderbolaget Jernbro.

KAMIC Group har köpt upp elskåpstillverkaren Finelcompi Oy Finland. Säljare är de två tidigare huvudägarna Juuri Partners och Stone Capital samt ett antal privatpersoner och ledande befattningshavare i bolaget.

Maskiner håller på att ta över en stor del av arbetet i olika tillverkningsprocesser. Ändå krävs utbildad driftpersonal för kvalitetssäkring vid manuella stationer och teststationer såsom pressar, skär-, bock- och stansmaskiner.

KSB Sverige AB och HERMETIC-Pumpen GmbH har inlett ett samarbete för den svenska marknaden. Det Göteborgsbaserade dotterbolaget till KSB SE & Co är exklusiv försäljningspartner för HERMETIC-Pumpen GmbHs spaltrörspumpar i Sverige.

Tim Hisved från Boliden fick fast jobb innan han tog examen från Baldergymnasiets el- och energiprogram i somras. 18-åringen arbetar som lärling på Boliden Electro och tog under sista året på gymnasiet tjänstledigt från jobbet för att gå i skolan.

– En annorlunda men bra lösning, där båda parter visste var vi hade varandra, säger Tim.