Författare: Automation

ITF:s Automationspriser hjälper till med att lyfta statusen på professionell automation i industrin. Med stöd av industriella sponsorer har ITF föreningen sedan 2005 årligen delat ut priser till förtjänta ”automationare”. ITF vill med priset uppmärksamma personer som kan tjäna som föredömen och inspirationskällor för andra som är verksamma inom området. Inte minst för ungdomar, som genom pristagarnas insatser kanske stimuleras att välja en bana inom just industriell automation eller något därtill kopplat.

Läs mer

Precisionspaketet mäter detaljer med snäva toleranser och komplex geometri. Hexagon har nyligen presenterat en ny innovation i företagets produktserie Global-S.Serien utgör ett sortiment av koordinatmätmaskiner som kan skräddarsys för specifikt inspektionsarbete och växlande tillverkningsmål. Den nya maskinplattformen omfattar fyra funktionspaket med fokus på nyckelfaktorer för kundernas produktivitet: genomloppstid, precision, mångsidighet och produktion, uppger Hexagon i sin presentation.

Läs mer

Så bevaras en naturlig mumie från kopparåldern. Ötzi hittades 1991 av turister på äventyrsresa, ca 3 200 meter över havet. Sedan upptäckten har det 5 000 år gamla vittnet från kopparåldern varit föremål för intensiv forskning i mängder av projekt. Under mer än 20 år har forskare från hela världen undersökt Ötzis naturliga mumifiering genom grundliga undersökningar av kroppen. Många intressanta fakta har framkommit. Tack var kol-14-metoden, en teknik för att åldersbestämma organiskt material, vet vi hur gammal mumien är. Ismannen levde någon gång mellan 3 350 och 3 100 f.v.t. Kopparåldern är en tidsperiod då koppar började användas i…

Läs mer

SEK Svensk Elstandard, har reviderat standarden ss-en 62256 för upprustning av vattenturbiner. Livslängd och skickDen största enskilda nyheten är ett helt nytt avsnitt om bedömning av turbinens återstående livslängd. En annan stor förändring är avsnittet om hur man bedömer turbinens skick. Dessutom har en vägledning om buller och galvanisk korrosion tillkommit.I standarden finns flera tabeller med listor på vad man grundligt bör inspektera samt vad man särskilt bör mäta eller vara extra uppmärksam på.

Läs mer

SSAB, LKAB och Vattenfall arbetar med en förstudie för att undersöka möjligheterna för produktion av fossilfritt stål, Hybrit. De projekterar för en pilotanläggning som beräknas kosta 20 miljoner kronor. Energimyndigheten ska stå för hälften av finansieringen medan ssab, lkab och Vattenfall svarar för resterande 10 miljoner, meddelar företagen.Ett av målen med projektet är att senast 2035 ha en helt fossilfri process för ståltillverkning.

Läs mer

Christian Berner Tech Trade ab har tecknat ett avtal om förvärv av samtliga aktier i Zander & Ingeström. Zander & Ingeström är en etablerad leverantör inom området pump- och värmeteknik och kunderna finns bland annat i process- och pappersindustrin, va och energi och inom gruvindustrin. Företagets omsättning för år 2017 uppgick till 124 miljoner kronor med ett rörelseresultat på 16,4 miljoner kronor.

Läs mer

Molntjänst för fastighetsägare minskar energiförbrukningen. Egain Edge är en ai-baserad molntjänst som hjälper fastighetsägare att minska energiförbrukningen i flerbostadshus.

Läs mer

Personer som arbetar inom automationsområdet på olika sätt möts på en gemensam plattform. Redan i den första paragrafen i föreningens stadgar understryks det att en av föreningens viktiga uppgifter är att skapa kontaktmöjligheter mellan personer som arbetar med automation på olika sätt. En grupp som itf speciellt värnar om är de som är lärare och studenter på tekniska utbildningar på alla nivåer. ITF arbetar med att utveckla Automationsutbildningen i gymnasieskolan Efter riksdagens beslut om det nationella programutbudet ska de nationella råden för yrkesprogrammen utgöra permanenta forum för dialog mellan Skolverket och avnämarna kring yrkesutbildningens kvalitet, innehåll och utformning.

Läs mer

Miltronics ägare, Andreas Lapp, köper företag inom automation och maskinkablage, rapporterar Miltronic i en kommuniké. Det ena är företaget sks Automaatio som tillverkar elektriska komponenter och ligger i Vantaa i Finland, det andra är sks Connecto som ligger i Hyvinge i Finland och tillverkar kablage för maskinbyggare och elektroniktillverkare. Företaget har även produktion i Grudziądz, Polen.

Läs mer