Författare: Automation

1712 lade Thomas Newcomen grunden för det industriella maskineriet genom att uppfinna den effektiva ångmaskinen. En uppfinning som inte bara pumpade vatten från gruvor utan som också skulle bli startskottet för den första industriella revolutionen. Nu, över trehundra år senare, står vi mitt i den fjärde industriella revolutionen – Tillverkning 4.0.

Läs mer

ABB:s styrelse har utsett Morten Wierod till VD. Han efterträder Björn Rosengren den 1 augusti 2024, som kommer att lämna sin befattning den 31 juli 2024 och gå i pension den 31 december 2024.

Läs mer

Marc Segura, chef för divisionen ABB Robotics, identifierar tre drivkrafter för robotdrivna AI-lösningar under 2024 då ABB fortsätter att expandera till nya segment som ännu inte tagit del av robotautomationen.

Läs mer