Författare: Automation

Många slutprocesser kan göras mer exakta, snabbare och effektivare. De pneumatiska spindlarna från Schunk får nu sällskap av den elektriska gradspindeln RCE. Den energieffektiva, justerbara spindeln är mångsidig och kan hantera en mängd olika arbetsstycken.

Läs mer

Amplicons Impact-P 101A är en IoT-färdig fläktlös och kompakt dator för DIN-montage baserad på Intels Atom x5-E3940 processor med fyra kärnor för embedded-marknaden med 15 års garanti.

Läs mer

Endava, en ledande leverantör av tjänster för digital acceleration, agil mjukvaruutveckling och intelligenta automationstjänster, har offentliggjort att företaget nu blivit en Google Cloud Premier Partner.

Läs mer

Flödesmätare som innefattar rörliga delar är benägna att göra fel och kräver mycket underhåll. Den nya SU Puresonic flödesmätaren från ifm har inga rörliga delar inuti mätröret och medför därför många fördelar.

Läs mer

Marc Segura, chef för divisionen ABB Robotics, med flera prognoser om viktiga trender inom robotautomation, detta i samband med att försäljningen av robotar når rekordnivåer.

Läs mer

Krimpversioner av Binders serie av M16-produkter förenklar kabeldragning – i liten omfattning på plats, men även automatisk och i större satser. Allt som behövs – från själva kontaktdonet via kontakterna till lämpliga krimpverktyg – finns att få från samma källa hos Binder.

Läs mer

Svensk industri är i stort behov av kompetenta mättekniker och på Zeiss Quality Excellence Center (QEC) i Eskilstuna spelar man på många sätt en roll för att den mättekniska kompetensen i Sverige ska hålla en hög internationell nivå.

Läs mer

Energieffektivisering är en brinnande fråga för industrin. Med en ny banbrytande helhetslöning för energioptimering hjälper Lundaföretaget Sensenode industriföretag att identifiera energitjuvarna i anläggningarna. Resultatet kommer omgående i form av besparingar och minskade koldioxidutsläpp.

Läs mer

OnTop APS är ett automatiskt planeringsverktyg för flexibel produktion i komplexa produktionsflöden, från maskinbearbetning till montering av komplexa produkter. I verktyget används auto-genererad realtidsdata för alla beräkningar i ett dragande system för optimering av resursanvändning, leveranstider. Nu har OmTop Mes Cloud uppdaterats med tre nya applikationen:

Läs mer