Författare: Automation

Semcon stöttar norska Hystar i utvecklingen av deras nya elektrolysörteknik för produktion av grön vätgas. Målet är att producera upp till 150 % mer vätgas utan att använda mer energi än med dagens konventionella process. Nu utökas projektet och Semcon går in med specialistkunskap för att produktionen av elektrolysör-stackar, som omvandlar el till vätgas och syre, ska kunna automatiseras.

Läs mer

Röststyrningen är en växande marknad vilket Alexa, Siri och andra visar. Industriella applikationer kan också dra nytta av samma teknik, för intuitiv och handfri kontroll av enheter och system som används för att automatisera komplexa processer eller i medicinsk apparatur.

Läs mer

Nästa steg är att gå från Industri 4.0 till iFactory ,enligt OEM Automatic. Mer av datan  används från maskinerna och integreras i nya system som skapar nya värden. Med iFactory ökar produktiviteten i fabrikerna, förlusten minskar och vinsterna ökar.

Läs mer

Sverige ska driva på den gröna och digitala omställningen. Det är genom omställningen som vi kan stärka vår konkurrenskraft och skapa jobb med bra villkor i Sverige. Då kan vi samtidigt förbättra vår beredskap och stärka Sverige. För att fortsätta driva industrins gröna och digitala omställning presenterar regeringen strategin Framtidens industri. Genom strategin skapas förutsättningar för att svensk industri ska bli en nyckel i den gröna och digitala omställningen.

Läs mer

En robot med en mekanik som exakt fungerar som en mänsklig arm har skapats för att hantera kärnkraftsavfall i bränslestavar. Robotarmen kan designas om och anpassas för användning även i andra branscher menar skaparna bakom den.

Läs mer