Författare: Automation

Epiroc har vunnit sin största automationsorder någonsin – för att konvertera Roy Hills blandade flotta av gruvtruckar till förarlös drift i Australien. Samarbetet leder till skapandet av världens största autonoma gruva.

Läs mer

Sveriges BNP väntas fortsätta falla under första halvåret 2023 följt av en viss uppgång mot slutet av året, vilket sammantaget väntas ge ett fall med drygt en procent under året. Därefter sker en stabilisering varefter BNP gradvis tar fart under 2024 med en årlig tillväxt på 1,4 procent. Den bedömningen gör Industriekonomerna i sin konjunkturprognos som presenterades i veckan.

Läs mer

Det norska företaget Blastr Green Steel planerar etablering av ett grönt stålverk med integrerad väteproduktionsanläggning i Inkoo, Finland. Blastr har ingått en skriftlig avsiktsförklaring med det nordiska energiföretaget Fortum, vilket ger Blastr exklusiva rättigheter att nyttja ett befintligt industriområde i Inkoo.

Läs mer