Författare: Automation

Automation Region med bas vid Mälardalens högskola arbetar för att höja den svenska industrins konkurrenskraft med hjälp av forskning och innovation. För att förstärka sin roll som nationell utvecklingspartner etablerar Automation Region nu en nod i Västerbotten och Norrbotten – en snabbväxande industriregion med många framstående företag.

Läs mer

Två danska frontfigurer inom sina respektive områden utvecklar nu en ny produktserie tillsammans. Tekniken i produktsortimentet kommer att bygga på MiRs expertis inom autonoma mobila robotar (AMR) och på Logitrans djupa domänkunskap inom manuell materialhantering. Syftet med det nya samarbetet är att möta önskemål från kunder inom industri- och logistikbranschen om automatiserade lyft och förflyttning av pallar från golv till golv.

Läs mer

Efter 21 framgångsrika år lämnar Jonas Bergmark på egen begäran jobbet som VD för Granitor Systems AB (tidigare Midroc Automation) och ersätts av Joel Lybert. Joel Lybert kommer senast från VD-uppdraget på Zander & Ingeström. Han har, förutom sin internationella erfarenhet, mer än 20 års erfarenhet på den svenska marknaden.

Läs mer

Leuzes nya MD7-system förenklar automatiseringen och gör att högpresterande system kan implementeras i den smarta fabriken tack vare IO-Link-master, nav och sensorer. IO-Link-hubbar är ett kostnadseffektivt sätt att efter behov integrera ytterligare digitala sensorer i systemet och utöka systemet på ett flexibelt och ekonomiskt sätt.

Läs mer