Författare: Automation

Sensor Control Nordic  (SCN), leverantör av sensorer och industriella PC system till nordisk industri meddelar i en kommuniké att företaget tecknat ett partneravtal med Moxa, tillverkare av nätverksprodukter för industriellt bruk.
scn är sedan januari 2021 en primär partner och distribuerar hela Moxas portfölj av Ethernet-switchar, omvandlare, routrar, protokollgateways, seriella servrar, industridatorer och skärmar i Sverige. SCN’s tillväxtstrategi kretsar kring utökade produkt- och lösningserbjudanden genom att via strategiska partnerskap tillgodose kundernas ökande behov.

Läs mer

Midroc Automation rustar upp för stora industriprojekt för nyckelfärdiga leveranser, ibland även kallat totalentreprenad med helhetsansvar. Från och med januari har Midroc infört en ny organisation där den nybildade divisionen Midroc EPC ska ta hand om bolagets totala projekt- och leveransförmåga. – Det här är en nystart för oss. Organisationen finns på plats sedan första januari och nu lanserar vi den utåt, säger Michael Sundvik, chef för den nya divisionen Midroc EPC (Engineering, Procurement and Construction. Istället för att jobba i avgränsade projekt med olika separata delmoment som kunderna upphandlar var för sig, till exempel automation, robotik, elinstallationer, maskinbyggnad, logistik,…

Läs mer

Kuka Nordic startar samarbete med lkn Industriautomation som levererar automatiserade produktionssystem till fordonsindustrin, rapporterar Kuka. Göteborgsbaserade lkn är det senast tillkomna bolaget i Kuka:s nätverk av systempartners.
–LKN har varit verksamt i 35 år och håller till i Askim, utanför Göteborg och har 16 anställda. Kunderna finns sedan många år främst inom fordonsindustrin samt inom tillverkningsindustrin.
De skräddarsyr automationslösningar åt sina kunder, säger Lars Cardemar, Area Sales Manager på Kuka Nordic.
–Kuka har ett mycket bra produktsortiment och bra service och för oss innebär samarbetet att vi får tillgång till ytterligare ett välrenommerat robotmärke.Tillsammans kan vi lösa kundbehov på ett kostnadseffektivt och säkert sätt samtidigt som vi kan erbjuda kompetensutveckling åt våra anställda, säger Fredrik Boberg, vd på LKN Industriautomation.

Läs mer

Producerar din organisation maskiner, livsmedel, mediciner, datorer, verktyg, fordon, fjärrvärme eller biogas? Sysslar ni med avfallshantering, avloppsrening eller posthantering? Är du kanske leverantör till sådana verksamheter? Då vill du läsa vidare!
Det finns ett EU-direktiv som heter NIS-direktivet som ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster verksamma i både privat och offentlig sektor. Där tidningen Automations läsare har berörts har det mest handlat om krav på informationssäkerhet och incidentrapportering. Den verksamhet som identifierat sig som en leverantör av en samhällsviktig tjänst ska anmäla det till berörd tillsynsmyndighet. Anmälningsskyldigheten är ett lagkrav och beskrivs närmare av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. I Sverige har sex myndigheter tillsynsansvar kopplat till NIS-regleringen. Strax före jul lade EU-kommissionen fram ett förslag till ett uppdaterat NIS-direktiv, kallat NIS2.
Min personliga reaktion är att innehållet är en naturlig, men rejäl utökning av det nuvarande direktivet med tydligare möjligheter att straffa den som inte uppfyller kraven. Tydliga fokusområden är ledningens ansvar, säkerheten hos underleverantörer och en effektiv hantering av säkerhetsincidenter. Mindre organisationer kan komma undan kraven men myndigheter kan ändå peka ut en liten organisation som bedöms vara samhällsviktig. Ett område som många med mig tidigare saknade som viktig var till exempel fjärrvärme. Det finns med nu! Ett annat är biogasproduktion från kompost eller lantbruksavfall. Men det största tillägget är tillverkningsindustrier inom fordon, kemikalier, datorer, maskiner, verktyg med flera. Sophantering, livsmedelsproduktion, avloppshantering och läkemedelstillverkning pekas också ut.
Jag är säkerhetsrådgivare inom OT, ”Operational Technology”. Det liknar IT-säkerhet men istället för att skydda information så är målet att skydda fysiska verksamheter som industriell automation, kemisk industri, kraftproduktion med mera. Personligen sätter jag stort hopp till att NIS2 kan få fler organisationer att arbeta med den här typen av underskattade risker.
Missförstånd mellan ”IT” och ”OT” som historiskt lett till osämja, är stort. IT har i all välmening försökt lösa säkerhetsproblem i produktionen. Automationsingenjören får en standard-PC som uppdateras varje månad och som begränsar vad användaren får göra. Att skydda mot utsläpp, explosioner eller att personalen skadas kommer alltid kräva ett annat angreppssätt än skydd mot industrispionage. De senaste två åren har dock IT och OT fått ett gemensamt hot att tackla, nämligen ransomware, utpressnings- eller gisslanprogram och virus vars syfte är just utpressning (ofta genom att ta filer som gisslan via kryptering). Det slår lika hårt mot båda världarna. Framöver kommer kidnappningar även omfatta produktionsfunktioner.
Mats Karlsson Landré

www.ot-säkerhet.se

Läs mer

I ett gemensamt projekt ska Somas tillsammans med konsultbolaget Afry undersöka möjligheter att använda AI och maskininlärning för att prediktera underhåll, rapporterar Somas. Finansiering av detta projekt har beviljats av Vinnova. Somas del av arbetet kommer att utföras inom ramen för de pilotprojekt som pågår med fjärrassistans. Afry kommer in som konsulter. Syftet är att utreda möjligheterna att använda insamlade sensordata för preventivt underhåll, men Somas vill även presentera färdplan för fortsatt arbete inom detta område.

Läs mer

Mettler Toledo Thornton lanserar kiselanalysatorn 2850Si som är konstruerad för att maximera drifttid och uppnå överlägsen prestanda för övervakning av både kisel och fosfat, rapporterar Mettler Toledo Thorn.Övervakning av kisel är avgörande för att mäta och kontrollera kontaminering i rent och ultrarent vatten inom mikroelektronikindustri och kraftproduktion för förbättrad produktkvalitet, utrustningseffektivitet och planering av underhåll.Rening av fosfat, vilket ofta används i kraftverks – pannor, spelar två viktiga roller – att upprätthålla korrekt alkalinitet, och att kontrollera uppbyggnad av beläggningar för effektiv separering och korrosionsskydd.

Läs mer

UVD-robotar ska tas i drift i stor skala för att bekämpa spridningen av covid-19 och minska alla sjukhusrelaterade infektioner, rapporterar Blue Ocean Robotics i en kommuniké. Företaget har valts ut av EU-kommissionen. uvd-robotarna kommer initialt att implementeras i 10 EU-länder och fler följer efter.– Med EU-medel köper EU-kommissionen 200 desinfektionsrobotar, som kommer att levereras till sjukhus över hela Europa för att rengöra och desinficera sjukhusrum och patientrum. Vi gör allt vi kan för att hjälpa sjukhus och patienter i dessa svåra tider. Och mer kommer att göras i framtiden.

Läs mer

Ökat myndighetssamarbete ska bli förebild för den svenska industrin. Regeringen har beslutat att ge uppdrag åt centrala myndigheter att samverka kring digitalisering. Detta ska ske genom ett gemensamt digitaliseringsprogram. Verket för innovationssystem, Myndigheten för digital förvaltning, Post- och telestyrelsen och Vetenskapsrådet ska därför på regeringens uppdrag föreslå hur den digitala strukturomvandlingen av Sverige ska ledas. Uppdraget är att hitta former för nära samverkan mellan näringsliv, lärosäten och myndigheter inom bland annat tillämpad forskning, testbäddar, infrastruktur, kompetensförsörjning och digital förvaltning.

Läs mer

Alfa Laval, verksamt inom området värmeöverföring, separering och flödeshantering meddelar i en kommuniké att de har förvärvat det amerikanska företaget Sandymount verksamt inom teknologi för dryckestillverkning. Sandymount har bland annat tagit fram en unik och patenterad teknik för att koncentrera öl. Tekniken, i kombination med Alfa Lavals produktsortiment, öppnar intressanta affärsmöjligheter, konstaterar Alfa Laval i komunikén. Sandymounts patenterade membranteknik, Revos tillsammans med Alfa Lavals lösningar för ölproduktion, kommer att göra det möjligt för ölproducenter att leverera högkvalitativ öl i koncentrerad form. Syftet är att effektivisera logistiken eftersom öl forfarande är en av få produkter som distribueras som ”mestadels vatten” från…

Läs mer

Nordomatic, systemintegratör inom området smarta fastigheter meddelar i en kommuniké att de har förvärvat QTS, N&N El & Styr och Suprasys. Förvärvet gäller all verksamhet relaterad till området fastighetsautomation. Omsättningen ligger på ca 45 miljoner kronor och berör leverenser av automationstjänster till större fastighetsägare i Södertälje, Stockholm och Mälardalen, inklusive ett antal kommunala fastighetsbolag. Sammanlagt 26 medarbetare berörs inklusive de leverantörer och kunder som idag har avtal med QTS, Suprasys och automationsdelen av N&Nn El och Styr.

Läs mer