Författare: Automation

Universal Robots (UR) ger sig ut på turné genom Sverige för att visa upp de flexibla och lättprogrammerade cobotarna. Besökarna får testa cobotarna och  experter ger tips om hur man utvecklar och förbättrar sin verksamhet med hjälp av tekniken. En teknik som tidigare varit förunnad de stora företag men som tack vara coboten nu är tillgänglig även för små och medelstora företag.

Läs mer

Nya JSXD från SMC är en IP67-klassad, pilotstyrd magnetventil för av/på- applikationer. Flera olika tätningsmaterial gör ventilen lämplig för ett stort antal processmedia och den finns med anslutning upp till 2’’ i en mängd olika varianter.

Läs mer

Världens första säkra system för streckkodspositionering kommer från Leuze. Tidigare krävdes två sensorer och två olika teknologier för att erbjuda säker positionsdetektering. Det behövs inte längre. Leuzes streckkodsystem FBPS 600i möjliggör säker positionsdetektering med hjälp av bara en sensor.

Läs mer

Fredrik Patriksson är Business Development Manager inom B&R för konceptet Adaptive Manufacturing där diskret händelsestyrd simulering är en viktigt pusselbit. Här berättar han vilken betydelse den här metoden har för framtiden hos produktionsföretag.

Läs mer

Många försörjningskedjor har haft det svårt under coronapandemin. Berättelser om tomma hyllor på stormarknader och lager har varit en påminnelse om försörjningskedjornas bräckliga natur. Osäkra leveranstider, brist på chaufförer och omfattande pappersarbete är utmaningar vi redan känner till.

Läs mer

Robotar och automation är idag en självklarhet för många verksamheter. Men marknadspotentialen är ändå enorm. – Vi räknar med att marknaden för kollaborativa robotar, så kallade cobotar, kommer att växa stort de närmsta åren, säger Mathias Wiklund, Chief Commercial Officer på Universal Robots.

Läs mer

Materialbristen inom tysk tillverkning minskade något i januari, 67,3 procent av företagen rapporterade om flaskhalsar och problem med att få fram produkter och råvaror. Motsvarande siffra i december låg på 81,9 procent. Detta visar en undersökning genomförd av tyska Ifo Institute.

Läs mer