Författare: Automation

All IoT teknik ska vara kompatibel och möjlig att använda i interaktion. När Industri 4.0 börjar bli mer etablerat och det finns växande incitament för industriaktörer att snabbt kunna anpassa och optimera sin produktion börjar kraven på sakernas internet bli mer konkreta. Sakernas Internet (Internet of Things eller iot) är ett begrepp som syftar till internet-uppkopplade tekniska prylar och moduler som kan skicka data från sensorer och ta emot instruktioner. På både konsumentelektroniksidan samt inom industriella tillämpningar kommer nya iot-produkter till marknaden i allt snabbare takt. Uppkopplade enheter kommer att figurera allt mer inom vård och hälsa, transporter, tillverkning, hemautomation samt på…

Läs mer

Försäljningen för koncernen når nästan 29,5 miljarder kronor, rapporeterar Endress + Hauser som upplevde stark tillväxt över alla regioner, sektorer och produktområden under 2018 som företaget varit verksamt i. – Den pågående digitaliseringen av industrin och positiv utveckling på de internationella marknaderna kan var förklaringen, sade VD Matthias Altendorf vid koncernens årliga mediekonferens i Basel.

Läs mer

Efter sju framgångsrika år på Eplan Software & Service har Fredrik Wåhlstrand, även fått uppdraget att axla ansvaret som VD för systerföretaget Rittal Scandinavian, rapporterar Rittal. Företaget planerar en offensiv satsning för ett samlat erbjudande riktat till industri, företag och offentlig verksamhet med fokus på digitalisering.

Läs mer

Se molnet som ett sätt att automatisera IT-verksamheten, råder AWS industrin. Var ska en industri starta om man tycker att det här med molnet verkar så komplicerat? Många som blivit allergiska mot it-branschens så kallade helhetslösningar kanske lyssnar när de inser att molnet inte måste vara allt eller inget.Svenska industriföretag har inte varit snabba att satsa på molnet. Den slutsatsen drogs i en studie som analysföretaget Radar utförde 2015 på uppdrag av Tieto. På en skala från noll till tio hamnade tillverkningsföretag på en mognadsgrad av 3.0, vilket är under genomsnittet för alla svenska verksamheter i den privata sektorn. Rapporten fann…

Läs mer

Den 16 maj, invigdes officiellt en ny anläggning för produktion av vakuumgasolja (VGO) vid Preems raffinaderi i Lysekil. Preems styrelseordförande Jason Milazzo samt Jan-Olof Johansson, ordförande kommunstyrelsen Lysekils kommun klippte bandet. Investeringen på cirka 1,6 miljarder kronor gör Preem självförsörjande på vgo, en viktig råvara i tillverkningen av diesel och bensin som tidigare köptes in från Ryssland. Utbyggnaden innebär också att Preem minskar produktionen av tjockolja på sina båda raffinaderier till fördel för högkvalitativa drivmedel. Med anledning av den nya anläggningen har ett tiotal nya medarbetare anställts på raffinaderiet.

Läs mer

För att bredda rekryteringen till teknikindustrin måste bilden av branschen uppdateras. Nu ansluter sig ABB till Teknikföretagens projekt Bredda Bilden, en bildbank där kvinnor verksamma inom teknikbranschen spelar huvudrollen, rapporterar Teknikföretagen. – Bredda bilden är ett sätt att synliggöra kvinnor inom teknikbranschen och belysa den fysiska bildens makt. Den bild som skolor, företag och inte minst media sänder ut spelar en avgörande roll för hur branschen uppfattas. När vi drog igång Bredda Bilden hoppades vi att fler organisationer skulle vilja delta i rörelsen. Därför är vi jätteglada att ABB vill vara med och bidra till förändring, säger Elin Östblom, ungdomskommunikatör…

Läs mer

Kungliga Tekniska Högskolan ska samverka med Barkarby Science i Järfälla och kommer att tillsammans med Södertörns högskola att stärka den akademiska kopplingen inom bolagets verksamhet med hållbar stadsutveckling, rapporterar Barkarby Science. Järfälla växer i alla kommundelar. Allra mest växer Barkarbystaden som med sitt strategiska läge i regionen nu utvecklas till en knutpunkt med bostäder, arbetsplatser, handel, kultur och samhällsservice. Bolaget Barkarby Science startas upp på initiativ av Järfälla kommun och tillsammans med företagen Atrium Ljungberg, E.ON Värme AB, Järfällahus, NCC, Scania och Skanska. Kungliga Tekniska Högskolan och Södertörns högskola ska stärka den akademiska kopplingen i bolagets verksamhet. Aktörerna ska kunna verka för och understödja…

Läs mer

Utbildningsdagen och studiebesöket i Sundsvall avslutades på Sveriges modernaste massabruk. Under utbildningsdagen presenterade Mats O’Nils spännande information från Mittuniversitetets forskningscentrum stc (”sensible things that communicate”) något som säkerligen kommer att beröra oss alla. Centret, som omfattar ett 80-tal personer, forskar bl.a. om det som kallas iiot (”Industrial Internet of Things”). Tanken är att alla ”saker” som bär på information också skall kunna koppla upp sig mot internet och dela med sig av den informationen. (Läs hela rtikeln i den bifogade PDF filen).

Läs mer

 Festo lanserar en ny, pc-baserad mjukvara, Festo Automation Suite. Den är kostnadsfri samtidigt som den är en viktig del i Festos hela filosofi om fullständig anslutning vilket betyder möjligheten att ansluta ett arbetsstycke helt till molnet. Från dess mekaniska sammankopplingar och elektriska gränssnitt, till idrifttagning och programmering av styrsystemet. Det utgör den huvudsakliga mjukvaran för Festo Automation Platform, som Festo erbjuder till automatiseringsmarknaden.

Läs mer

Siemens släpper en ny version av Solid Edge. Nu har lösningen kompletteras med Augmented Reality för att förbättra visualiseringen av den design man arbetar med och underlätta samarbete. Den senaste versionen av programvaran innehåller förbättringar som gör det möjligt för små och medelstora industriföretag att skynda på produktutvecklingen och tillverkningsprocesserna, förklarar Siemens. Genom nya funktioner som augmented reality, expanderade valideringsverktyg, modellbaserad definition och 2D Nesting, kan Solid Edge 2020 förbättra samarbete och fullt ut digitalisera design av tillverkningsprocessen.

Läs mer