Författare: Automation

RS Components lanserar en IP54-klassad IIoT-utvecklingssats (Industrial Internet of Things), den första i sitt slag, med så kallad plug-and-play-funktion för Harting MICA-gränsdator (Modular Industry Computing Architecture).Skyddsklassen IP54, som ger högt skydd mot damm och tålighet mot vattenstänk, gör att satsen passar i industriella automationsmiljöer, men även till prototyper och för utvärdering.

Läs mer

Är det möjligt att minska användningen av fossil energi genom att skapa en molnbaserad och automatiserad marknadsplats för att handla med värme, kyla och el sammankopplat i ett system och inom ett avgränsat lokalt område?Den frågan ska Fossil-Free Energy District (FED) förhoppningsvis ge svar på. Detta är ett EU-projekt som drivs inom Göteborgs Stad med Ericsson som en av nio lokala samarbetspartners.

Läs mer

Epic Innovation & Technology center är resultatet av ett samarbete mellan näringslivet, Linnéuniversitetet och gymnasieskolan. Syftet är att kunna förse företagen i regionen med den tekniska kompetens som de behöver, och samtidigt öka intresset för teknikutbildningar och tekniska yrken. Centret invigdes i somras och har en maskinpark med två robotceller från Yaskawa.

Läs mer

I denna och många andra medier inom teknik har det under ett antal år talats om Industri 4.0, IIoT, AI, AR, Machine Learning, Digital Twins och Digitalisering. Som i alla stora förändringsarbeten är det många bud. Hur och var skall man börja. Vilka nya verktyg behövs för att kunna göra det. Jag är av synen att alla förändringar måste börja med människorna. För en gång skull är vi som konsumenter långt mycket längre än företagen generellt när det gäller att bli digitala. Företagarna i många branscher försöker nu febrilt komma ikapp men har svårt att ens komma ur startblocken. Digitaliseringen…

Läs mer

I slutet av september presenterade Microsoft en ny rapport i vilken de undersöker användningen av artificiell intelligens (AI) inom näringslivet i femton europeiska länder. Rapporten bygger på djupintervjuer med högt uppsatta beslutsfattare på mer än 270 företag och kartlägger användning och attityder till AI. Tjugo svenska storföretag har deltagit i studien, bland annat Ericsson, SEB, EQT och Fortum uppger Microsoft. – AI har redan börjat förändra arbetslivet. 74 procent av företagen ser möjligheter att implementera smart automation på bred front och flera uppskattningar talar om att mellan 20 och 30 procent av alla nuvarande uppgifter går att utföra helt utan…

Läs mer

Riksorganisationen Svenskt Underhåll varnar för att det råder brist på utbildade underhållstekniker. Ska svensk industri klara av den internationella konkurrensen så måste underhåll få mer uppmärksamhet. Utbildningsbehovet är störst inom automation och “smart underhåll” – där utvecklingen går som snabbast.

Läs mer

Sundsvallsbaserade Crosser, som levererar Intelligent Edge Computing mjukvara för Industrial iot, har ingått ett strategiskt avtal med finska Valmet, för att digitalisera företagets produktutbud av bl a skogsmaskiner, rapporterar företaget i en kommuniké.– Det känns roligt att Valmet väljer att koppla upp sina maskiner med vår mjukvarulösning, säger Martin Thunman, vd och medgrundare av Crosser.– Mjukvarans syfte är att avlasta molntjänster och datacenter med smart bearbetning av maskindata nära datakällan, vilket behövs i komplexa miljöer och stora datavolymer”, fortsätter Martin Thunman.

Läs mer

ITF Automation arbetar inte bara med att utveckla kompetensen bland dem som arbetar med professionell mätteknik och automation, t. ex. genom Automationsdagarna. Föreningen har också en mycket viktig uppgift att öka den allmänna medvetenheten om automationens betydelse för företagens internationella konkurrenskraft, och därmed för landet som helhet. En annan, och kanske ännu viktigare uppgift, är att medverka till att säkerställa den framtida rekryteringen av kompetent personal. I det arbetet är exempelvis ITF, genom Kent Gidlöf, representerade i Skolverkets Nationella Råd för El- och Energi-programmet. – Jag kan tycka att det är lite konstigt att ”Automation” i gymnasieskolan har placerats som…

Läs mer

Den navigerar med hjälp av radar och ser därför också genom tunna väggar. En unik robot som kan se genom rök och damm har utvecklats vid ett svensk/tyskt forskningsprojekt, med namn ”Smokebot”. Roboten navigerar inte med hjälp av laserljus utan radar vilket gör att den också ser genom tunna väggar. Enligt projektledare Achim Lilienthal, professor i datorvetenskap vid Örebro universitet, kan radar bli väldigt intressant för styrning av mobila robotar i framtiden.

Läs mer

Gnosjö Automatsvarvning är initiativtagare till ett nytt forskningsprojekt som testar om det går att ersätta mineralolja med vegetabilisk olja inom industrin. Projektet är treårigt och drivs av Gnosjö Automatsvarvning i samarbete med Swerea IVF, Chalmers, KTH och Sahlgrenska Academy. -Vi har hållbarhet i fokus i allt vi gör. När möjligheten kom upp att få testa oljan från Binol kopplade vi på Swerea som vi samarbetar med i Centrum för renhet. Då visade det sig att de ville starta upp ett projekt kring processvätskor så det var perfekt tajming, säger Linda Fransson som är VD vid Gnosjö Automatsvarvning.

Läs mer