Författare: Automation

Stiftelsen för kunskap och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) har slutit ett avtal med Mälardalens högskola (MDH). Avtalet ger MDH 34 miljoner kronor för att stärka kompetensutvecklingen i svensk tillverkningsindustri inom digitalisering, effektivitet och hållbarhet, meddelar mdh i en kommuniké. Satsningen, som går under projektnamnet Premium, bedrivs av MDH i samarbete med Jönköpings tekniska högskola (JTH) och har till syfte att skapa ett kunskapslyft inom tillverkningsindustrin i Sverige. Exempel på företag som varit involverade i kartläggning av vilka behov som finns är ABB, Bombardier, Volvo CE och Scania.

Läs mer

 Etteplan, Nokia och Ukkoverkot samarbetar för att ge industrikunder lösningar baserade på privata LTE/4G och nr 5G radionät, rapporterar företagen i en gemensam kommuniké. – Ett privat mobilnät är det effektiva, och ofta det enda, alternativet för tillämpningar som kräver pålitliga och säkra anslutningar med hög dataöverföringskapacitet och låg latens, dvs kort fördröjning säger Jouko Tuppurainen, direktör Ukkoverkot. Typiska tillämpningar finns i hamnar, industrier och gruvor.

Läs mer

Runt 2 miljoner svenskar arbetar i små och medelstora företag. I dessa bolag arbetar företagaren ofta i en nära relation till sina anställda, kunder och leverantörer. I mindre orter har dessa bolag stor betydelse och tillsammans bildar de ett livsviktigt nav för samhällena ute i landet. Jag är uppvuxen i ett familjeföretag där man försökt driva verksamheten utifrån långsiktighet och ansvarstagande. En samvetsgrann leverans som handlar om gemensam balans. Ett exempel var när vi deltog i en upphandling av trådlös teknik. När affären äntligen var i hamn hade det hunnit komma bättre mätteknik. Min far valde att leverera den nya,…

Läs mer

GE Healthcare och Rockwell Automation samarbetar för att utveckla framtidens tillverkning av läkemedel, meddelar företagen.Samarbetet kommer att underlätta för läkemedelstillverkare genom att öka deras effektivitet och uppfylla kraven i biopharma 4.0.– GE Healthcare och Rockwell Automation kombinerar sitt kunnande inom automation, IT och engångslösningar för att anpassa tillverkningen av läkemedel till digitaliseringens  möjligheter, understryker företagen i den gemensamma kommunikén. Syftet är att göra kundernas bioprocesser mer flexibla.

Läs mer

 Ericsson och forskningsinstitutet Rise har tecknat samarbetsavtal om ett långsiktigt strategiskt samarbete kring forskning och innovation. I ett första skede inriktas samarbetet mot framtidens transportsystem, Internet of Things, sensorer och förpackningar som en del av den uppkopplade logistik-kedjan samt cybersäkerhet. –Avtalet kan ge oss forskning inom strategiskt viktiga områden, kompetensutveckling av medarbetare, ökat nyttjande av Rises infrastruktur och testanläggningar samt att vi gemensamt utforskar möjligheterna kring digitalisering, säger Erik Ekudden, avdelningschef för Technology på Ericsson.

Läs mer

Att arbeta i ITF Automations styrelse är en hedersbefattning som innebär en del aktivt arbete. ITF Automation är en anrik förening med rötter från 1956. Redan i de första tankarna slogs det fast att föreningen skall vara en sammanslutning ”för fortsatt samarbete och meningsutbyte fackmän emellan”.Föreningens fokus låg inledningsvis på att se till att det växte fram en enhetlig svensk nomenklatur inom området och att det skulle finnas bra utbildningsmaterial på svenska. (Eftersom området som vi nu kallar ”professionell automation och mätteknik” var så nytt så var fortfarande många läroböcker på engelska eller tyska och de facktermerna översattes ofta lite…

Läs mer

Addtech Automation har nyligen förvärvat samtliga aktier i Thiim a/s. Thiim utvecklar och levererar komponenter och lösningar inom industriell kommunikation, kundanpassad elektronik och elektromekanik. Verksamheten är främst riktad mot OEM-industri, automation och infrastruktur. Thiim kompletterar Addtechs befintliga verksamhet inom affärsområdet Addtech Automation. Bolaget har 15 anställda och omsättningen uppgår till ca 75 miljoner kronor.

Läs mer

ABB:s styrelse har enhälligt utnämnt Björn Rosengren till VD och koncernchef, rapporterar ABB i en kommunike. Han ansluter till ABB den 1 februari 2020 och efterträder VD Peter Voser, i rollen som koncernchef den 1 mars 2020. Peter Voser kommer då att återgå till sin position som enbart styrelseordförande.

Läs mer

Induo presenterar en ny 4G router med vass processor för avancerad routing med väl tilltaget minne, 4G routern Advantech ICR-3200. Routern är framtagen för applikationer där det är viktigt att routern alltid håller ansluten utrustning uppkopplad mot omvärlden. Den passar för fast montering och i IoT applikationer, där den har stöd för de flesta stora IoT-plattformarna eftersom den är E-märkt.

Läs mer

Utvecklar tekniker för etisk hackning som försvar mot intrång i datasystem. Med en stor mängd databearbetning och uppkopplade datorer följer en exponering mot intrång från externa parter med olika motiv. Kanske känner du igen nyheterna från det senaste året om hur de amerikanska och brittiska underrättelsetjänsternas kontroll över smart tv-apparater innebar att de kunde övervaka personer i hemmet? Eller Wannacry-viruset som spreds över världen, tog över datorer och tvingade datorägare att betala stora lösensummor för att få åtkomst till datorerna? För många små och medelstora bolag är det svårt att hålla sig med kompetens för att skydda sina system. Studierna av…

Läs mer