Författare: Automation

Vi tillverkare av robotar har en väldigt viktig uppgift idag: att göra det enkelt för de personer som tar beslutet att köra igång med att frigöra personal. Är det för svårt så kommer det inte bli av. Här haltar branschen ganska rejält. För att vi i Sverige ska bli konkurrenskraftiga så måste vi berika oss själva med kompetens kring robotautomation. Lämnar vi alltid bort jobbet till en extern partner så kommer vi inte själva att besitta kunskapen om möjligheterna med robotautomation. Denna kunskap kommer att bli viktig i allt från hur produkter konstrueras till hur produktionslinjer byggs upp. Våra partners…

Läs mer

Språkförsvaret väcker debatt: “Vi kan berätta den sanna historien om avvecklingen av TNC – Den korta notisen i dn den 15 oktober om Terminologicentrums (TNC:s) nedläggning ger inte bakgrunden till de händelser som föregått nedläggningen, skriver Språkförsvaret, ett fristående nätverk som vill värna om det svenska språket, i detta debattinlägg. – Språkförsvaret vill därför ge en kort bakgrund som visar att inte bara staten utan även Swedish Standards Institute (SIS) har haft en stor del av ansvaret för nedläggningen. TNC har funnits i många år och har med sitt värdefulla arbete bidragit till svensk språk- och terminologiutveckling och måste ses…

Läs mer

Det finska energibolaget Lahti Energia bygger en ny bioanläggning som drivs med certifierat biobränsle på kraftverksområdet i Kymijärvi i Lahtis. Projektets elektrifieringsleverantör är Veo ab, som ansvarar för planeringen, dimensioneringen och tillverkningen av elektrifieringsanordningar fram till att de installeras och tas i bruk, rapporterar Veo. När Kymijärvi III står klart år 2020, ersätter det stenkolsanläggningen, Kymijärvi I, som togs i bruk på 1970-talet och minskar samtidigt Lahti Energias koldioxidutsläpp med 600 000 ton per år.

Läs mer

Mätföretaget Hexagon Manufacturing Intelligence lanserar en ny variant av en standardreflektor för 3D-lasertracker, Super cateye reflector. Det är en lasertracker-reflektor med en extra vid acceptansvinkel, utformad för tydliga förbättringar i produktivitet utan höga kostnader, uppger företaget. Detta nya förhållningssätt till reflektorer kan användas för att minimera investeringar i dyr extrautrustning samtidigt som det gör nuvarande mätningsarbeten mer effektiva.

Läs mer

ITF Automationsdagar har etablerat sig som en viktig mötesplats för teknikanvändare. År 2019 arrangerar itf Automation de populära Automationsdagarna för 31:a gången i rad. Evenemanget har etablerats som en viktig mötesplats för användare, konsulter och leverantörer som arbetar med professionell automation och mätteknik. Automationsdagarna vilar traditionellt på tre ben, dels de olika föredragssessionerna där målet är att deltagarna i föredragsform skall kunna utbyta erfarenheter ”oss kollegor emellan”. De kompletteras av en utställning där deltagarna träffar representanter för viktiga leverantörer och konsulter inom området. En annan viktig funktion hos Automationsdagarna är att erbjuda en plattform där deltagarna kan bygga vidare på…

Läs mer

När innovationsländer rankas ligger Sverige ofta i topp, men för att behålla den positionen måste ännu fler få upp ögonen för hur intressant det är att jobba med teknik. Det är jätteviktigt. Och det är mitt jobb att bidra till det.När jag gick på tekniskt gymnasium fick jag rätt ofta frågan om jag var teknikintresserad. Och trots att jag hade valt teknik hade jag svårt att identifiera mig med ordet. Är det kanske teknik som begrepp som begränsar? Ofta associeras det med prylar och ”att mecka med datorer”. Men istället för att fastna vid tekniken i sig, är det sammanhanget…

Läs mer

Balluff presenterar ett kontaktfritt magnetostriktivt mätsystem med rostfritt stålhus för positionsmätning, BTL7-t500. Systemet är godkänt för atex och ieCex för drift i explosionsfarliga områden i zon 0 och zon 1. Det kan därför användas exempelvis för kontinuerlig nivåmätning i raffinaderietankar. Det har ett Profibus-gränssnitt. En enda kabel är tillräcklig för anslutning (bus-in-ut, ström). IP 67-skydd gör det okänsligt för nedsmutsning och stötsäkert på upp till 100 g. Den tål också vibrationer upp till 12 g. Med en upplösning på 1μm och upprepad noggrannhet på 10μm fungerar den med hög precision och kan användas i tillämpningar när position och hastighetsmätning behöver…

Läs mer

Företag med inriktning mot tillverkning valde i år en ren automationsmässa. Renishaw ställde ut sitt mätnings- och processkontrollsystem Equator. Det var ett lyckat drag för denna mässa, berättar Peter Johansson som är säljare på Renishaw. – Vi hade egentligen fokus på enkodrar och skalor och hela det segmentet, men Equatorn ser häftig ut och drog besökarnas blickar till sig. Och naturligtvis även deras intresse. Det andra vi hade med oss var ju inte lika visuellt. Man måste synas också, det är viktigt. Det var första gången Renishaw deltog i Scanautomatic, så vi visste inte vad vi hade att vänta, fortsätter…

Läs mer

Oförutsedda störningar och avbrott i industriell produktion är kostsamma, men ses ofta som en oundviklig del av vardagen. Gary Linnéusson, adjunkt i produktion och automatisering, vid Högskolan i Skövde har tagit fram en ny modell för att arbeta mer systematiskt med underhållsarbete och tidigt uppmärksamma småfel. Så kan antalet stora, kostsamma avbrott, bli färre. – Underhållsarbete ska vara som riktigt bra domare, säger Gary Linnéusson. Det ska inte märkas. Idag tenderar dock många industrier att ta itu med problem först när de blir akuta och maskinen står still.

Läs mer

Axflow, distributör av flödesutrustning och processpumpar med rikstäckande support och service, ingår nu ett samarbetsavtal med Pichano Husums Gävleenhet, rapporterar Axflow. Pichano Husum är ett svenskt företag med verksamheter på flera orter och företaget arbetar inom samma marknader som Axflow.

Läs mer