Författare: Automation

ABB har förvärvat Codian Robotics, en leverantör av deltarobotar som främst används för plocknings- och placeringstillämpningar med hög precision, rapporterar ABB. Codianrobotar är lämpliga i hygienkänsliga industrier som livsmedel och läkemedel. Codian Robotics ligger i Ede, Nederländerna och har 20 medarbetare globalt. Bolaget kommer att fortsätta bistå sina kunder direkt. Förvärvet genomfördes den 1 oktober och parterna har inte offentliggjort köpeskillingen. –Förvärvet understryker vårt fokus på den här typen av teknologier, säger Sami Atiya, affärsområdeschef, på ABB Robotics & Discrete Automation.

Läs mer

Mellan tre och fyra el-konstruktörer på Rejlers i Oslo använder nästan dagligen programmet Cadett Elsa bland annat för att rita kretsscheman för Statnett, Elvia, Glitre Energi Nett och Skagerak Nett, rapporterar Cadett Elsa i en kommuniké. Øystein Bøyding Hansen leder Elkraft Øst hos Rejlers i Norge, enavdelning specialiserad på effektivisering och digitalisering av energisektorn. Avdelningen har också en bred IT-kompetens för bland annat optimering av driften samt av transmission och distribution av elkraft.

Läs mer

Farnell tecknar avtal med Industrial Shields för att distribuera automationsenheter med öppen källkod, meddelar Farnell i en kommuniké. Industrial Shields automationsenheter ger kunderna en programmeringsmiljö som säkerställer större kontroll, kortare tid från design till produktion och lägre kostnader. Farnell är en global distributör av elektroniska komponenter, produkter och system. Industrial Shields utvecklar och tillverkar enheter för industriautomation (PLC:er och paneldatorer) baserade på maskinvara med öppen källkod från Raspberry Pi och Arduino.

Läs mer

Emerson som utvecklar och säljer mjukvara och teknik för olika tillverkningsprocesser, har tecknat ett gemensamt kommersialiseringsavtal med konsultföretaget Integra CMS om implementering av så kallade kontinuerliga läkemedelstillverkningssystem, meddelar Emerson.Kontinuerlig tillverkning minskar kostnaderna och förbättrar kvantitet, kvalitet och tillförlitlighet för läkemedelstillverkning jämfört med traditionella tillverkningsmetoder för satsvis produktion. Kontinuerliga processer är komplexa och kräver specialiserad expertis som kontraktstillverkare och tillverkare av receptfria och generiska läkemedel, ingredienser och kosttillskott ofta saknar. Helhetssupport

Läs mer

Allen-Bradley Guardmaster, den nya 440G-EZ är en elektromekanisk säkerhetslåsbrytaren från Rockwell Automation som hjälper till att skydda personal, processen och komponenter genom att fysiskt låsa säkerhetsdörrar och enbart tillåta access till farliga utrymmen när utrymmet är säkert. Den är framtagen för att skydda för oplanerade stopp. Den kostnadseffektiva låsfunktion kombinerar en magnetisk “Power to Lock” (PTL) låsfunktion med en 500 N hållkraft med en feljusteringstolerans på ±5 mm.
440G-EZ är avsedd att användas på alla typer av säkerhetsdörrar, är TÛV-certifierad upp till Cat 4, SIL 3, PLe – högsta nivån för säkerhetsapplikationer.
Wexøe

Läs mer

Anpassning och flexibilitet är två av de hetaste orden inom industriell tillverkning just nu. Kunderna vill ha något som görs just för dem. All denna anpassning leder till en slutsats – tillverkning går mot högmix-produktion och att producera miljontals olika produkter i mycket små serier. Små seriestorlekar är i sig inte ett problem, men många av de nuvarande produktionsprocesserna kan inte tillgodose detta utan kräver investeringar i en alltmer komplex infrastruktur. För att stötta omställningen till att producera flera produkter effektivt med minimala förändringar på produktionsgolvet, mellan produktionen av de olika produkterna, så är avancerad robotik svaret. Många företag är…

Läs mer

Nästa år fyller Instrumentteknikerklubben, numera ITF Automation, sextio år av sin verksamhet. D u som läser tidningen Automation (eller är medlem i föreningen) har kunnat följa ITF Automations arbete genom åren. Men kanske är du inte så uppdaterad på hur föreningen uppstod, eller vilket betydande arbete som föreningen utfört redan under de tidiga åren. Nästa år fyller ITF 60 år och då kan det vara lämpligt med en liten historisk tillbakablick. Föreningen bildades formellt den 28 september 1961 på hotell de Geer i Finspång. Det var resultatet av ett mångårigt arbete med att skapa en plattform för den då relativt…

Läs mer

Handheld Group, den svenska tillverkaren och globala leverantören av stryktåliga handdatorer och datorplattor förstärker organisationen genom rekryteringen av Stefan Rundberg som blir ny inköpsdirektör. Stefan Rundberg kommer närmast från en lång karriär inom inköp hos detaljhandelsjätten Jula. Han har nära trettio års erfarenhet av upphandling och affärer i Asien, och särskilt i Kina. Hans uppdrag hos Handheld är att förbättra och effektivisera inköpsprocesserna för koncernen i syfte att möjliggöra fortsatt expansion. –Vi ser fram emot att ta in Stefan och hans expertis till vår ledningsgrupp. Hans gedigna affärsmannaskap och långa erfarenhet av affärer med Asien kommer att vara ovärderlig för…

Läs mer

Bearbetningscenter i Västernorrland har köpt en CLX 450V6 utrustad med stångmagasin från DMG Mori Sweden. Till maskinen har de också köpt automationsprodukten Robo2Go, även den från DMG Mori Sweden. Bearbetningscenter valde lösningen därför att den är kompakt, flexibel och har en lättprogrammerad robot. I anläggningen kommer främst småserieproduktion att utföras, vilket innebär många omställningar och i denna cell är det korta riggtider. I cellen kommer såväl stångbearbetning som bearbetning av kapade kutts att utföras, rapporeterar Verkstadstidningen. I och med att obemannad körning kan ske både via stångmagasinet och då roboten betjänar svarven räknar Bearbetningscenter med att få ut många spindeltimmar…

Läs mer

I den nyligen presenterade undersökning som genomfördes av Novus på uppdrag av Utbildningsradion (UR) konstaterar man att dagens unga har fått en märkbart sänkt skrivförmåga. Bristerna kan påverka deras möjligheter att få jobb. Omkring hälften av cheferna i Sverige har någon gång valt bort att rekrytera en ung person på grund av bristande skrivförmåga, trots att denne uppfyllde kriterierna i övrigt. Tolv procent av cheferna i Sverige har flera gånger valt bort unga arbetssökande för att de skriver för dåligt. 35 procent uppger att de har gjort det någon gång, berättar UR i programmet Skrivglappet som tar upp Novusundersökningen. 1 000…

Läs mer