Författare: Automation

SEK Svensk Elstandard, har reviderat standarden ss-en 62256 för upprustning av vattenturbiner. Livslängd och skickDen största enskilda nyheten är ett helt nytt avsnitt om bedömning av turbinens återstående livslängd. En annan stor förändring är avsnittet om hur man bedömer turbinens skick. Dessutom har en vägledning om buller och galvanisk korrosion tillkommit.I standarden finns flera tabeller med listor på vad man grundligt bör inspektera samt vad man särskilt bör mäta eller vara extra uppmärksam på.

Läs mer

SSAB, LKAB och Vattenfall arbetar med en förstudie för att undersöka möjligheterna för produktion av fossilfritt stål, Hybrit. De projekterar för en pilotanläggning som beräknas kosta 20 miljoner kronor. Energimyndigheten ska stå för hälften av finansieringen medan ssab, lkab och Vattenfall svarar för resterande 10 miljoner, meddelar företagen.Ett av målen med projektet är att senast 2035 ha en helt fossilfri process för ståltillverkning.

Läs mer

Christian Berner Tech Trade ab har tecknat ett avtal om förvärv av samtliga aktier i Zander & Ingeström. Zander & Ingeström är en etablerad leverantör inom området pump- och värmeteknik och kunderna finns bland annat i process- och pappersindustrin, va och energi och inom gruvindustrin. Företagets omsättning för år 2017 uppgick till 124 miljoner kronor med ett rörelseresultat på 16,4 miljoner kronor.

Läs mer

Molntjänst för fastighetsägare minskar energiförbrukningen. Egain Edge är en ai-baserad molntjänst som hjälper fastighetsägare att minska energiförbrukningen i flerbostadshus.

Läs mer

Personer som arbetar inom automationsområdet på olika sätt möts på en gemensam plattform. Redan i den första paragrafen i föreningens stadgar understryks det att en av föreningens viktiga uppgifter är att skapa kontaktmöjligheter mellan personer som arbetar med automation på olika sätt. En grupp som itf speciellt värnar om är de som är lärare och studenter på tekniska utbildningar på alla nivåer. ITF arbetar med att utveckla Automationsutbildningen i gymnasieskolan Efter riksdagens beslut om det nationella programutbudet ska de nationella råden för yrkesprogrammen utgöra permanenta forum för dialog mellan Skolverket och avnämarna kring yrkesutbildningens kvalitet, innehåll och utformning.

Läs mer

Miltronics ägare, Andreas Lapp, köper företag inom automation och maskinkablage, rapporterar Miltronic i en kommuniké. Det ena är företaget sks Automaatio som tillverkar elektriska komponenter och ligger i Vantaa i Finland, det andra är sks Connecto som ligger i Hyvinge i Finland och tillverkar kablage för maskinbyggare och elektroniktillverkare. Företaget har även produktion i Grudziądz, Polen.

Läs mer

Tågkupéns displej visar 137 km i timmen och ett snötäckt landskap viner förbi utanför. På kollegieblocket framför mig växer en mind-map fram. Under drygt 30 år har jag jobbat med elsäkerhet, elansvar och ledarskap. De senaste fyra åren har jag arbetat koncentrerat med dessa frågor, men hur skriver jag en krönika om det?Mitt jobb är att utbilda, kompetensutveckla och ge råd i olika former. Det som ger mig energi är inte innehållet i sakfrågorna utan mötet med människorna. Det blir ju en hel del resor och hotellnätter. Jag har tappat räkningen på hur många industrianläggningar jag besökt. Monotonin bryts dock…

Läs mer

ABB:s sortiment av lågspänningsmotorer i aluminium för explosionsfarliga miljöer har utökats med dammexplosionsskyddade motorer som kan användas i zon 21. ABB:s lågspänningsmotorer i aluminium för explosionsfarliga miljöer finns nu för effekter från 0,25 från 79 kW. De nya motorerna finns i effektivitetsklasserna IE2 och IE3 och kan dessutom användas ihop med ABB:s frekvensomriktare för att spara ytterligare energi. Aluminiummotorernas har en slät yta, vilket underlättar rengöring och ökar säkerheten. Motorerna finns i två- till sexpoliga versioner, i versioner för alla vanliga spänningar och frekvenserna 50 och 60 Hz. ABB

Läs mer

Digitalisering, automatisering och innovation liksom dess inverkan på arbetsliv och företag, är ett återkommande ämne på denna plats i tidningen, så delvis även denna gång. Som akademi är vi, såsom de flesta organisationer och företag inom teknikbranschen, samtidigt både påverkade och påverkare av denna utveckling.Den snabba utveckling av teknik som förstärkt verklighet (augmented reality, ar), telekommunikation, artificiell intelligens (ai), robotik och distribuerade system påverkar såväl vårt arbete som privatliv. För att ett företag och en bransch skall kunna vidareutvecklas och blomstra, krävs förmåga att inte bara förstå utan också kunna använda, kombinera, utveckla och implementera dessa olika teknologier.Som lärare på…

Läs mer

Den som är intresserad av underhållsteknik beger sig med fördel till mässan Underhåll som genomförs vartannat år på Svenska Mässan i Göteborg. 2018 års utställning ser ut att bli den största på länge. Målen att locka minst 300 utställare och en nettoyta på 8 300 kvadratmeter är redan överträffade, vilket innebär en rejäl ökning jämfört med mässan för två år sedan. Underhåll 2018 genomförs 13-16 mars. Med en dryg månad kvar till start ser läget enligt Anna Jarnö, affärsansvarig för Underhåll, väldigt positivt ut. –Mässan har ökat med ytterligare 30-talet nya utställande företag och ytmässigt med ungefär tusen kvadratmeter till.…

Läs mer