Författare: Automation

En ny ideell förening för terminologi och fackspråk har bildats: Terminologifrämjandet. Terminologicentrum TNC lades officiellt ned den sista december 2018 och Terminologifrämjandet vill i någon mån fortsätta hålla terminologifanan högt, skriver den nya föreningen i en kommuniké.Terminologifrämjandet ska enligt stadgarna ”verka för en effektiv fackspråklig kommunikation i det svenska samhället”. Det innebär framför allt att föreningen är tänkt att bli en samlingspunkt för frågor som har med fackspråk och terminologi att göra och den ska särskilt lyfta fram terminologens yrkesroll.

Läs mer

Efter nästan ett kvarts sekel i föreningens tjänst lämnar Åke ITF-föreningens styrelse. Till föreningens årsmöte i maj hade Åke Hansson avböjt omval och lämnade därmed styrelsearbetet efter 24 aktiva år i styrelsen. Han har alltså varit aktiv under nästan hela den tid som ITF Automation drivit ITF Automationsdagar, så det kan vara en god anledning för en liten tillbakablick på föreningens moderna historia. Du gick med i föreningen ITF 1985. Varför blev du medlem just då? – Då hade jag arbetat ett tiotal år i branschen i en handfull olika befattningar och kände mig väl relativt etablerad i min yrkesroll. Jag kände…

Läs mer

Almi Invest deltar i en investering på sammanlagt nära 20 miljoner kronor i Hälsingebolaget MTEK Industry i Alfta, som utvecklar mjukvara och robotlösningar för industriföretag. Pengarna ska gå till marknadsexpansion, meddelar Almi. MTEK Industry utvecklar mjukvara och robotlösningar för industriföretag som jobbar med sammansättning av små delar.

Läs mer

Interroll har förvärvat betydande delar av IBH ehf:s affärsverksamhet och tillgångar i Reykjavik, Island. Förvärvet stärker företagets försäljnings- och serviceverksamhet inom livsmedels- och dryckessektorn, särskilt inom fiskförädlingsindustrin. Priset har inte offentliggjorts. Den förvärvade affärsverksamheten och tillgångarna för Island och Färöarna kommer att fortsätta som Reykjavik-filial till Interroll Nordic i Köpenhamn, Danmark.

Läs mer

Endress+Hauser och Deutsche Telekom har ingått ett avtal gällande digitaliseringen inom industrin med 5G-nätverk för hela anläggningar, rapporterar Endress+ Hauser i en kommuniké. Med nätverk för hela anläggningar erbjuder Deutsche Telekom en infrastruktur för morgondagens fabrik och partnerskapet öppnar för att göra produktionen smart.

Läs mer

 Pneumatiken, eller tryckluftstekniken är en teknik som rent och enkelt automatiserar industrin. Nu är det dock dags att effektivisera tryckluftsanläggningarna, anser pneumatikleverantören SMC Automation. Energibesparingsprojekt på företagen brukar oftast handla om uppvärmning, belysning, ventilation men sällan om tryckluft, påpekar smc. Men utvecklingen inom området har på senare år gått snabbt och skapat nya möjligheter. Det handlar om övervakning, optimering av lösningar, smarta produkter och miniatyrisering. Det går ofta ganska enkelt att spara hälften av tryckluftsförbrukningen som i sin tur står för hela 10 procent av den totala energiförbrukningen inom svensk industri.

Läs mer

Automatisering, robotisering och Artificiell Intelligens (AI) är på frammarch. Fenomenet väcker många tekniska frågor, men även andra aspekter av robotisering måste nu utforskas. Nu startar många nya projekt inom detta område, berättar Uppsala universitet. Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse har beviljat 96 miljoner kronor till 16 forskningsprojekt som ska studera hur artificiell intelligens och autonoma system påverkar vårt samhälle och våra beteenden.

Läs mer

Det kommer allt fler rapporter om att konjunkturen bromsar in. Vilka tecken syns i era rapporter? – De svenska underleverantörerna upplever att högkonjunkturen snart är över. Vi kan se att omsättnings- och orderingångsförändringen fortsatt ligger högt men att ökningen avtar. Problemet med tillgången på utbildad arbetskraft ligger kvar, säger Sanna Arnfjorden Wadström, VD Svensk Industriförening Sinf.

Läs mer

Makino presenterar ett helt nytt flexibelt tillverkningssystem med namnet PZ1. PZ1 är en tillverkningscell som använder ett Makino A51NX och ett bearbetningscentrum A500Z. Det är en helautomatiserad lösning som erbjuder mervärde till kunderna genom kostnadsbesparingar, produktionsoptimering och förebyggande underhåll.

Läs mer

Jag har hållit kurser för ingenjörer i processindustrin sedan mitten av åttiotalet, den tid då processindustrin datoriserades. Processindustrin styrs för det mesta på i princip samma sätt idag som före datoriseringen, det vill säga med en grundläggande basnivå bestående av PID-regulatorer sammankopplade i ett intelligent nätverk som utvecklats av ingenjörsgenerationer under lång tid. Detta är varken fel eller förvånande för dem som sköter driften av processerna. Dessa successivt utvecklade reglerstrategier har helt enkelt visat sig överlägsna andra metoder.

Vi har under decennier fått rapporter om nya avancerade metoder och idéer som ska höja produktionen i processindustrin, till exempel adaptiv reglering, modellprediktiv reglering (MPC), digitalisering, iot, Industri 4.0, artificiell intelligens och maskininlärning. De nya idéerna kommer allt tätare. Gemensamt för dem alla är att vi med få undantag fortfarande väntar på deras genomslag i processindustrin. Vi kan vänta, men vad som är oroande är att allt fler verkar slå sig till ro med att vänta på det som ska hända och inte längre satsar på den befintliga basregleringen. Detta bygger på ett allvarligt missförstånd. De nya metoderna kommer med få undantag inte att ta över den nuvarande basregleringen. De är avsedda för en överordnad nivå och de kommer i själva verket att vara beroende av att basregleringen fungerar bra. Det gör den tyvärr ofta inte.

Även om metoderna för att styra våra processer inte ändrats nämnvärt sedan datorerna kom på åttiotalet har datoriseringen påverkat personalsidan och sättet att övervaka processerna dramatiskt. Det är betydligt färre anställda i processindustrierna idag än på åttiotalet. På många ställen står man dessutom inför generationsväxlingar, där äldre rutinerade ingenjörer ersätts av ungdomar som kommer direkt från skolan. Det finns en risk att den kunskap som finns hos de äldre inte förs över till de yngre. Därför är det viktigt att vi satsar på utbildning av ungdomar och vidareutbildning av personal inom de grundläggande tekniker som används i basregleringen, det vill säga kunskap om hur givare, pumpar och ventiler fungerar, samt basregleringen med PID-regulatorn i centrum.

Om man jämför en processindustri med en bil kan man säga att basregleringen motsvarar de fyra hjulen som är en förutsättning för att bilen ska rulla. Den överordnade regleringen motsvarar resten av drivlinan och föraren. Ingen som får problem med däcken på sin bil skulle få för sig att lyfta på motorhuven och försöka lösa problemet där. Det bör man inte göra i processindustrin heller. Jag är övertygad om att man kan förbättra både produktionskapacitet och produktkvalitet i de flesta processindustrier kraftigt genom att förbättra basregleringen, och det är all idé att satsa på forskning och utbildning inom basregleringens område.

Tore Hägglund

Läs mer