Sveriges mätföretag

Företag
Acceleration, Vibration
Bildbehandling
Kraft, Vikt
Flöde - Gas
Flöde - Vätska
Kemiska instrument
Motorstyrning
Nivå
Närvaro
Position, Vinkel
Temperatur
Tryck
Datainsamling
Kalibrering
PC-Program
PC-Kort
Övrigt
Specialitet
FP
Automatiska vägningssystem.
P
P
P
P
Instrument för fastighetsmätningar, fasta givare för relativ fukt.
FP
FP
FP
F
F
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
Kundanpassade system och lösningar, testrum.
FP
FP
FP
P
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
P
Mätsystem för felsökning och provning med många analoga och digitala signaler.
FP
Säljer och servar vågsystem för industri, entreprenad och skog.
F
F
F
F
F
P
Givare för kraft och vikt, position, temperatur, tryck, fukt och fastighetsautomation.
F
F
Värmemätare med GPRS-kommunikation.
F
F
F
Industriell pressteknik, kvalitetssäkring av pressprocesser.
FP
FP
FP
FP
Läcksökning i tryckluftsystem, tryckluftsoptimering och utbildning.
F
F
F
F
F
F
F
Kundanpassade komponenter och system.
FP
Vägning och kraftmätning.
F
F
P
Täthetsprovning och flödesprovning på komponenter.
FP
FP
FP
FP
Trådlösa sensorer och Sakernas Internet.
FP
FP
FP
FP
FP
Mätare och kalibreringsinstrument för bl a fukt, oljefukthalt, koldioxid, tryck och väder.
P
Energikontroll av energiåtgång och elförbrukning inkl. rådgivning.
F
F
F
F
FP
FP
F
Maskinvibrationer.
FP
P
F
Tillståndsanalys av maskiner genom portabla instrument och online-instrument.
F
Energimätning. Distribuerade IO och PLC:er med loggning och kommunikation.
F
F
F
F
Optiska givare.
F
Precisionsväxlar för servodrifter.
FP
Lösningar för fjärr-guidning.