Sveriges mätföretag

Företag
Acceleration, Vibration
Bildbehandling
Kraft, Vikt
Flöde - Gas
Flöde - Vätska
Kemiska instrument
Motorstyrning
Nivå
Närvaro
Position, Vinkel
Temperatur
Tryck
Datainsamling
Kalibrering
PC-Program
PC-Kort
Övrigt
Specialitet
FP
Analys av kylprocesser och värmepumpar.
FP
FP
FP
Visionsystem, identifiering och kodläsning.
F
F
F
F
Reglering av tryck och flöde.
P
Mätsystem för axel- och remuppriktning, geometriska mätningar.
P
Mjukvaruutveckling och lagerlogistik.
F
F
F
Visionsystem för kvalitetskontroll.
F
Mätning i svår miljö och trånga utrymmen.
F
Visionsystem för kvalitetskontroll, mätning, identifiering samt guidning i 2D och 3D.
F
F
F
F
FP
F
Mätning och reglering av temperatur, fukt, tryck och flöde.
F
Frekvensomriktare, motorer och kringutrustning till dessa.
F
F
F
F
F
F
Övervakning av flöde och nivå. lägesindikering i tuffa miljöer.
P
FP
FP
FP
P
P
F
FP
FP
FP
P
"Allt mellan himmel och jord."
F
F
F
Nivågivare.
F
F
Styrspakar, positionsgivare för industri, marin, flyg mm.
FP
F
F
F
F
F
Automation, tryck, temperatur och nivå.
F
F
Kundanpassningar och korta leveranstider.
F
F
FP
F
F
F
FP
FP
Processinstrumentering för nivå, flöde, tryck, temperatur, analys och systemkomponenter.
F
F
Nivelleringsutrustning för asfaltläggare.
F
F
FP
F
FP
Värmebehandling, automationssystem och loggsystem.
F
F
F
FP
F
F
FP
Givare för nivå, flöde, tryck och vikt.
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
Fjärrkontakt och styrning.
FP
FP
FP
FP
Mätinstrument för el, funktionsgeneratorer samt testsystem för bränsleceller.
F
F
F
Industriautomation.
FP
FP
FP
Mätgivare och instrument.
Portabla mätinstrument för uppriktning av roterande maskiner.
F
F
F
F
F
F
F
Vågar och vågsystem.
FP
Värmekameror för visualisering av temperaturfördelning.
F
F
F
FP
F
Mätare och vakter för flöde, tryck, temperatur och nivå.
FP
F
F
FP
FP
F
FP
Signalbehandling av mätdata, protokollomvandling och fjärrstyrning.
F
F
Gasflödemästare.
P
FP
Robusta mobila datorer, GPS-utrustning och mätinstrument för industri och fältarbete.
F
Mätning och simulering.
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
Mätsystem för motorprovning, komponentprovning, maskinövervakning och långtidsprovning.
F
F
F
F
F
F