Foto:ITF

Förslag på fortbildningsteman för ITF:s Automationsdagar 2019

Tematitlarna är ännu preliminära och kan komma att modifieras. Även du kan lämna förlsag !

Styrelsen påbörjade redan före sommaren arbetet med planeringen inför itf Automationsdagar 2019. Nästa utbildningskonferens, den 31:a som arrangeras av ITF, äger rum på Scandic InfraCity i Upplands Väsby den 6-7 februari 2019. Således på onsdag-torsdag i vecka 6. Tisdagen innan, vilket är den 5 februari, blir förberedelsedagen inför utbildningen och utställningen som öppnar på onsdag morgon. Notera att tematitlarna ännu är preliminära och kan komma att modifieras vartefter arbetet med att skapa ett attraktivt utbildningsprogram fortskrider.
Styrelsens olika projektledare/moderatorer arbetar för närvarande med nedanstående preliminära tematitlar. Eftersom Automationsdagarna främst är ett forum för erfarenhetsutbyte mellan automationsingenjörer verksamma inom området tar styrelsen tacksamt emot tips på företag eller personer som gjort erfarenheter som kan komma till nytta för andra inom branschen.

Foto: ITF

Nya ledamöter valdes in i styrelsen

Marit Jerpenberg valdes som ledamot och Erik Molin valdes som sekreterare i ITF styrelse

I samband med den traditionella utbildningsdagen hölls itf:s årsmöte på Grand Hotell i Norrköping. Mötesprotokollet i sin helhet görs tillgängligt för alla medlemmar på föreningens hemsida. Vid årsmötet valdes två nya ledamöter in i styrelsen,
Marit Jerpenberg som ledamot och Erik Molin, som sekreterare.

ITF

ITF igång med förberedelserna för 2019

Succé för konceptet där utbildningssessioner varvas med träffar med olika teknikleverantörer

Snart är det dags för Automationsdagar 2019.
itf styrelse har påbörjat arbetet inför Automationsdagar 2019. För dig som är intresserad av professionell automation är det nu den perfekta tiden att kunna påverka utbildningsprogrammet inför nästa års automationsdagar. Vad tror du kommer vara speciellt intressant att tala om i början på nästa år? Vilka intressen har du själv? Är det något som du har kommit på att du skulle vilja veta mer om, men som inte kom med på årets Automationsdagar?

Foto: Dagmar Zitkova

Var med och hjälp ITF att hitta förtjänstfulla ”automationare”

ITF:s Automationspriser hjälper till med att lyfta statusen på professionell automation i industrin.

Med stöd av industriella sponsorer har ITF föreningen sedan 2005 årligen delat ut priser till förtjänta ”automationare”. ITF vill med priset uppmärksamma personer som kan tjäna som föredömen och inspirationskällor för andra som är verksamma inom området. Inte minst för ungdomar, som genom pristagarnas insatser kanske stimuleras att välja en bana inom just industriell automation eller något därtill kopplat.

Foto: ITF

ITF föreningens huvudsyfte är att skapa kontaktmöjligheter

Personer som arbetar inom automationsområdet på olika sätt möts på en gemensam plattform.

Redan i den första paragrafen i föreningens stadgar understryks det att en av föreningens viktiga uppgifter är att skapa kontaktmöjligheter mellan personer som arbetar med automation på olika sätt. En grupp som itf speciellt värnar om är de som är lärare och studenter på tekniska utbildningar på alla nivåer.

ITF arbetar med att utveckla Automationsutbildningen i gymnasieskolan

Efter riksdagens beslut om det nationella programutbudet ska de nationella råden för yrkesprogrammen utgöra permanenta forum för dialog mellan Skolverket och avnämarna kring yrkesutbildningens kvalitet, innehåll och utformning.

 

ITF

Högt tryck på ITF-träffen Automationsdagarna

Många besökare deltog i konferensen och berömde arrangemangets tunga programpunkter.

ITF:s Automationsdagar ägde rum den 31 januari och 1 februari 2018 på Scandic Infracity i Upplands Väsby. Det var redan andra gången i rad som evenemanget gick i Upplands Väsby. Konferensanläggningen är strategiskt belägen utmed motorvägen mellan Arlanda och Stockholm vilket är en fördel för de långväga besökarna. Vad tidningen Automation erfar, var man nöjd med arrangemanget. Både när det gäller lokalerna och programmet i stort.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Utkommer tisdagar, udda veckor.

Din adress används endast för e-post från Automation. Du kan avbryta prenumerationen när du vill. Välkommen!

Följ oss på linkedin

Följ oss på facebook