Författare: Mary Örnborg

Tillverkningsindustrin har blivit en primär måltavla för cyberattacker. Enligt den senaste rapporten från NTT Security är denna bransch den mest utsatta för cyberbrott. För att förstå varför detta är fallet och vilka åtgärder som kan vidtas för att minska risken, har vi intervjuat Fredrik Olsson, expert på cybersäkerhet vid NTT Security.

Läs mer

I mitten av maj hölls de efterlängtade Elmia produktionsmässorna som präglades av nytänkande satsningar och en tydlig fokus på kompetensförsörjning och rekrytering till industrin. Men här lyckades också ett företag med det ovanliga – att sälja en maskin direkt på plats.

Läs mer

Svenskt Näringsliv: Viktigt att EU för en politik som främjar europeisk tillväxt

Industrin kräver en framtida EU-politik som ökar konkurrenskraft och tillväxt. EU:s politik har till för stora delar varit alltför kostnadsdrivande för industrin, detta med ökad detaljstyrning och fler regleringar. Nu vill industrin se en mer tillväxtorienterad politik inom EU.

Läs mer

Priset Guldhanden, som instiftats av tidningen Automation har, för första gången delats ut. De två glada vinnarna, Monika Miljanovic från ABB och Sics AI som representerades av Karim Nouira, fick ta emot både blommor och pokal under pumpa och ståt på Elmia mässan i Jönköping.

Läs mer
Elmia Produktionsmässor invigdes på tisdagen, med sex parallella mässor under ett och samma tak. Hallarna myllrade av besökare som fick ta del av maskiner och verktyg som fräser, bockar, viker, skär och sorterar.
Läs mer