Författare: Mary Örnborg

Find My Factory är en plattform som sänker tröskeln för företag att flytta hem sin produktion från utlandet. Genom att koppla samman företag med lokala tillverkare och leverantörer hjälper plattformen till att hitta såväl kostnadseffektiva som pålitliga produktionsalternativ

Läs mer

Lomma-företaget Sticker App gör en spännande resa genom processen att utveckla och implementera AI-lösningar i sin verksamhet. För att maximera potentialen och nå ny nivå i effektivitet och konkurrenskraft har företaget fått expertishjälp av Mobile Hights via ett Eu-finansierat projekt.

Läs mer

Behovet av robotsvetstekniker inom tillverkningsindustrin är idag stort och förväntas bli ännu större i och med den snabba utvecklingen mot automation och robotisering. För att matcha denna utveckling startar Montico nu en yrkeshögskoleutbildning för robot- och robotsvetstekniker.

Läs mer

Att bygga kompetens genom flera korta kurser är ingen ovanlig företeelse för yrkesverksamma. Men en utmaning är hur insatser av mikrokomeriter valideras och dokumenteras. I pilotprojektet Kompetenspasset, som finansieras av Vinnova, jobbar man nu för att ta fram en pilot för en central modell för korta utbildningar och kurser som kan leda till utfärdande av mikromeriter.

Läs mer

Under 2022 har Schneider Electrics distributionscenter i Örebro ökat sin produktionskapacitet med 50 procent. Bakom förändringen står Rotab:s transportörsystem, Watek Teknik & Automation och Schneider Electrics mjukvara, EcoStruxure Automation Expert. Ett föregångsexempel som kan höja effektiviteten, sänka energiförbrukningen och skapa stora besparingar inom svensk industri.

Läs mer

Vinnare av stora teknikpriset 2022: Roslagsvatten

Roslagsvatten bygger Sveriges första intelligenta vattensystem. Stora investeringar görs för att alla komponenter i det intelligenta systemet ska vara kompatibla med varandra. Ny teknik från bland annat Schneider Electrics och spetskompetens från Afry bidrar till att förverkliga visionen.

Läs mer

Beskriv Swerim och kort vad ni gör?

Swerim är ett tämligen nytt metallforskningsinstitut som bildades 2018 i samband med att två institut slogs ihop – Mefos och 70 procent av KIMAB. Poängen med sammanslagningen var att samla kompetensen inom metallforskning över hela värdekedjan, från gruva till färdig produkt, under ett och samma tak.

Läs mer