ITF Automations årsmöte 2021

Föreningens årsmöte genomfördes tisdagen den artonde mellan klockan 13.00 – 14.30, och då åter som ett virtuellt och coronasäkert möte på nätet med mötesverktyget Teams och med Menti som omröstningsverktyg. Deltagarantalet var mycket begränsat trots att mötestekniken fungerade bra. Styrelsen presenterade sin verksamhetsberättelse som redan tidigare är kommunicerad till alla föreningens medlemmar. Styrelsen har under verksamhetsåret haft 13 protokollförda möten (varav 4 där man träffats fysiskt). Föreningen har under 2020 arrangerat ett välbesökt och uppskattat itf Automationsdagar på Eriksbergshallen i Göteborg den 5-6 februari 2020. Årsmötet hölls sedan via nätet den 13 maj, men den planerade utbildningsdagen måste på grund av coronarestriktionerna flyttas till 2021.

Just nu digitaliseras Sverige

Digitailiseringstrenden är en av de största trenderna just nu. Inom processindustrin startades naturligtvis den utvecklingen för något halvt sekel sedan. Men nu sprider sig digitaliseringen till många fler verksamheter, och till nya verksamhetsområden där datorernas breda nytta inte har en lika lång tradition. 2018 bildades Digg (Myndigheten för Digital Förvaltning) med placering i Sundsvall. Myndigheten har ett 70-tal medarbetare och skall verka för att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen och ansvara för dess infrastruktur. Den är alltså ett stöd när regeringen utvecklar och digitaliserar den offentliga förvaltningen.

Tankar om framtida automationsutbildningar

Anders Thorén är sedan flera år ITF Automations representant i Skolverkets Nationella Programråd för el- och energiprogrammet, (där gymnasieutbildningar inom professionell automation hör hemma). Programrådets uppgift är att vara skolverkets samverkansyta mot avnämarna. I rådet finns representanter för, utöver ITF Automation, även bland annat Teknikföretagen och olika fackgrupperingar. Produktionsansvarig på Holmens Pappersbruk i Hallstavik, i natursköna Roslagen är det som Anders Thorén annars till vardags är sysselsatt med. I den rollen har han själv upplevt att det kan vara svårt att rekrytera elever till tekniska utbildningar i allmänhet och speciellt till automationsutbildningar.

 

LKAB digitaliserar framtidens gruva

I projektet SUM (Sustainable Underground Mining) arbetar man för att effektivisera processer, utveckla nya och mer högförädlade produkter samt mer energi- och klimateffektiva processer.

Kiruna har en lång tradition av styrning av olika processer i verksamheten. Sedan 1996 har data från 80 000 mätpunkter samlats in var trettionde sekund. Det ger stora möjligheter att gå tillbaka och analysera olika processteg.
lkab har en testgruva som ligger i en liten malmkropp som kallas ”Konsuln” och är belägen söder om den egentliga gruvan i Kiruna. Till gruvan har även utvecklats en digital kopia. Målen med SUM-projektet är att öka produktiviteten med minst 50 procent, att fasa ut fossila bränslen ur järnmalmsproduktionen och att skapa en ny världsstandard för hållbar gruvproduktion.

 

Pandemianpassad utbildningsdag fick genomföras digitalt med ett 130-tal uppkopplade åhörare

Årets ITF Automationsdagar genomfördes i en helt Coronasäker miljö på nätet. Programmet innehöll många spännande föredrag (du kan se dem på YouTube, om du missat något). Uppemot 130 olika deltagare loggade in under dagen. Det visar på ett fortsatt stort intresse för föreningens utbildningssatsningar. På det stora hela fungerade evenemanget mycket bra, men naturligtvis saknade man de spontana mötena och alla kringdiskussioner som man normalt förknippar med ITF Automationsdagar. Ett stort tack till ITF Automations styrelse för en väl genomförd Automationsdag.

ITF Automation

Styrelsen rivstartar 2021 med många nyheter

Är man tekniker och ser hur manuella processer och farliga miljöer kan byggas om, automatiseras och effektiviseras så är vi många som går igång och det flödar idéer och problemen är bara till för att lösas. Så är det även när man driver en ideell förening som ITF Automation. Vi som sitter i styrelsen jobbar ideellt och har som många av er dagarna fulla av möten och projekt i våra jobb så att automatisera arbetet känns väldigt naturligt även när det gäller föreningens administration och drift.
De senaste åren har vi i styrelsen tittat på hur vi kan hitta enklare och mer effektiva rutiner och system som kan hjälpa oss. Det vi gjort senaste tiden är att vi skaffat oss en molnbaserad arbetsarea för hela styrelsen och de som hjälper till med administrationen, vårt kansli bland annat. Den ger oss också möjligheter att driva en del projekt tillsammans med er medlemmar. Ett arbete eller en projektmöjlighet som vi ser som väldigt viktigt är att säkerställa återväxten i automation, styr- och regler branschen och där har vi lite idéer på att driva lite projekt i framtiden. Det kom tyvärr en pandemi i vägen för våra årliga ”Fysiska” Automationsdagar så vi får vila på hanen när det gäller våra planer ett år till.

 

Så planeras ett underhållsstopp i coronatider

Fabrik med 335 anställda måste lösa logistiken med ytterligare 1300 underhållspersoner per dag.

Moderna processindustrier kännetecknas av att de i princip försöker hålla produktionen igång dygnet runt under hela året. Underhåll strävar man efter att försöka genomföra utan att störa produktionen mer än nödvändigt. Men ibland är de åtgärder som skall utföras så omfattande att större delen av fabriken måste stängas. Ett sådant större stopp innebär med nödvändighet att många olika experter från hela landet måste arbeta på fabriken under någon eller några veckor.
Det är alltid en stor utmaning att få ihop logistiken under ett sådant stopp. Inte bara skall materialleveranser och arbeten i fabriken matchas ihop för att arbetet skall flyta på så smidigt som möjligt. Det är dessutom en hel del personal som skall hanteras, de behöver rum för klädombyte, tillgång till toaletter och någonstans att äta.

Det är mycket att tänka på under ett ”normalt” stopp. Och det blir svårare när man dessutom måste genomföra ett stopp under en coronaepidemi.
Södra Cells massabruk i Mörrum genomför i skrivande stund ett större underhållsstopp.
Södra är en skogsägarförening med drygt 53 000 skogsägare som medlemmar och producerar massa vid sina tre stora massabruk: i Mönsterås (750 000 ton/år), Värö (700 000 ton/år) och i Mörrum (470 000 ton/år- varav textilmassa utgör runt 170 000 ton/år).
Det gör Södra Cell till en av Europas ledande tillverkare av massa för avsalumarknaden. Södra är dessutom en betydande leverantör av biobränsle, grön el och fjärrvärme.

Mörrumsfabriken ligger vid Östersjön i Blekinge, nära Karlshamn. Fabriken har drygt trehundra anställda. På fabriken finns två massalinjer; på linje 1 produceras dissolvingmassa och på linje 2 produceras långfibrig barrmassa enligt sulfatprocessen.
Själva ”hjärtat” i en sådan fabrik utgörs av Sodapannan, den anläggning där den del av trädet som inte blir fibrer förbränns. I sodapannan genereras ånga/värme till fabrikens drift. Det är också där som förbrukade kemikalier återvinns. En modern massafabrik levererar dessutom nettoenergi till samhället i form av värme och el. Så när större arbeten måste göras kring sodapannan, då måste produktionen stoppas.

Ett storstopp är alltid en stor logistisk utmaning. Alla stopparbeten måste synkroniseras så att de olika arbeten som utförs, görs i den ordning som minimerar tiden för stoppet, samtidigt som den tillgängliga personalen och andra resurser utnyttjas på ett effektivt sätt.
Vid ett storstopp kommer inhyrda experter från hela landet som dessutom skall ha tillgång till omklädningsrum, duschar och toaletter. De skall passera in och ut ur fabriken på ett ordnat sätt och de skall dessutom ha tillgång till mat. Med tanke på att fabriken normalt har 335 anställda så är det en stor utmaning att ta väl hand om ytterligare runt 1300 personer per dag.

 

Automationsdagarna, mötesplats för professionell automation

ITF Automationsdagar är mötesplatsen för alla som är intresserade av professionell automation. ITF Automationsdagar startades redan 1988 på initiativ av föreningens dåvarande ordförande, Dag Björklöf. Syftet var att skapa en mötesplats där användare, leverantörer och alla andra med ett intresse av professionell automation kunde träffas och utbyta erfarenheter med varandra.

En förening med fina anor

Nästa år fyller Instrumentteknikerklubben, numera ITF Automation, sextio år av sin verksamhet. D u som läser tidningen Automation (eller är medlem i föreningen) har kunnat följa ITF Automations arbete genom åren. Men kanske är du inte så uppdaterad på hur föreningen uppstod, eller vilket betydande arbete som föreningen utfört redan under de tidiga åren.
Nästa år fyller ITF 60 år och då kan det vara lämpligt med en liten historisk tillbakablick. Föreningen bildades formellt den 28 september 1961 på hotell de Geer i Finspång. Det var resultatet av ett mångårigt arbete med att skapa en plattform för den då relativt nya ”instrumenttekniken” (det vi nu kallar professionell automation).

ITF Automations årliga konferens ska genomföras som ”distribuerad”

Styrelsen har påbörjat höstens arbete inför ITF Automationsdagar 2021. Automationsdagarna kommer att genomföras den 3 februari 2021. Endast en dag! Notera tiden i din kalender redan nu. På grund av coronaläget planeras ITF Automationsdagar 2021 att genomföras som en distribuerad konferens under en dag. Detta innebär att de ITF Automationsdagar som skulle hållits i Stockholm nästa år, skjuts fram till 2022.


Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Utkommer tisdagar, udda veckor.

Din adress används endast för e-post från Automation. Du kan avbryta prenumerationen när du vill. Välkommen!

Följ oss på linkedin

Följ oss på facebook