L

Automations marknadsöversikter är unika och tillhandahålls endast redaktionellt i tidningen Automation och  i Automations E-butik som nedladdningsbara Pdf-filer. Marknadsöversikterna omfattar olika områden inom automation och är sammanställda av chefredaktör Dagmar Zitkova.