Författare: Automation

Metallforskningsinstitutet Swerim delar med sig av sin samlade kunskap om AM-processens olika steg.

‒ Guidlinen riktar sig framför allt till företag och personer som tänker implementera Additiv Manufacturing, AM, i sin produktion, berättar David Franklin vid Swerim som har varit koordinator för projektet Machining of AM components.

 

Läs mer

Återhämtningen i ekonomin har accelererat det andra och tredje kvartalet i år. Detta trots att brist på insatsvaror och logistikproblem har hämmat industriproduktionen och exporten. Det framgår av prognosen från Konjunkturinstitutet samt branschorganisationens Sinfs rapport.
Konjunkturinstitutets Barometerindikator steg i juli, till 122,4 från 119,8 månaden innan. För tredje månaden i rad har indikatorn nått en ny högsta nivå. Indikatorns höga nivå förklaras fortfarande till största delen av tillverkningsindustrin som går på högvarv. Tillverkningsindustrins indikator steg med 4,1 enheter i juli till 129,2 vilket är indikatorns högsta uppmätta värde någonsin.

Läs mer

Trumpf har öppnat en smart fabrik vid huvudkontoret i Ditzingen. I fabriken vid huvudkontoret i Ditzingen har produktionsprocesser och maskiner kopplats samman, vilket ger en avgörande konkurrensfördel och möjliggör effektivitetsvinster på upp till 30 procent. Den nya anläggningen. Den nya anläggningen i Ditzingen i Baden Württemberg producerar plåtdetaljer till Trumpfs verktygsmaskiner. Fabriken är utformad som en helt uppkopplad tillverkningsmiljö och fungerar också som ett demonstrationscenter för kunder – en plats där man kan se hur effektiv plåttillverkning med verktygsmaskiner fungerar.

Läs mer

Robotar som kan arbeta tillsammans med människor på lager och i fabriker och dessutom lära upp nya robotar. Det är målet för ett nytt forskningsprojekt vid Örebro universitet som fått 10 miljoner från kk-stiftelsen, rapporterar universitetet. Det kan låta enkelt men det är svårt för robotar att arbeta i miljöer där människor rör sig och mycket förändras, säger Federico Pecora, forskare i datavetenskap som leder projektet som har fått namnet Teamrob.

Läs mer

Jean-Pascal Tricoire, koncernchef och styrelseordförande för Schneider Electric, har utsetts till “Glassdoor Top CEO 2021” för sitt gedigna engagemang för att skapa en inkluderande medarbetarkultur som gynnar innovation och hållbarhet. Det globala rekryteringsbolaget Glassdoor delar årligen ut priset ”Employee Choice Award” till de bästa vd:arna i Nordamerika och delar av Europa. Vinnarna av Employees’ Choice Award för 2021 Top CEO:s utses med hjälp av Glassdoors egen algoritm, som tar hänsyn till kvantitet, kvalitet och soliditet bland Glassdoor-godkända företagsrecensioner, som delades av anställda i Frankrike och Kanada mellan 2 maj 2020 och 1 maj 2021. Schneider Electrics koncernchef Jean-Pascal Tricoire rankades på andra plats i Frankrike och åttonde plats i Kanada, baserat på anonym och frivillig feedback från anställda under det senaste året.

Läs mer

Elektroautomatik i Sverige har nyligen avtalat om att förvärva Jernbros Automationsverksamhet. Jernbros Automationsverksamhet är leverantör av kundspecifika automationslösningar baserade på AGV-koncept. Verksamheten har sitt kontor och sin tillverkning i Skövde med 22 anställda.

Läs mer

Addtech Industrial Process, ett affärsområde inom Addtechkoncernen har förvärvat nya bolag. I början av sommaren föptes samtliga aktier i KZ-gruppen, en leverantör av komponenter, utrustning och lösningar för vattennätet samt rening av vatten och avloppsvatten, vilket minskar vattenläckage och odebiterad vattenförsörjning och kontrollerar dricksvattenkvaliteten.

De primära marknaderna är Sverige och Norge. Vidare har Addtech tecknat avtal om förvärv av 90 procent av aktierna i Finnchain Oy, verksamt inom design, tillverkning och leverans av kedjedrivna slamtransportsystem som optimerar rengöring av avloppsvatten och avsaltning av havsvatten. Primära marknader är Norden, Sydeuropa och Asien.

Läs mer