Författare: Automation

Med nya mjukvaruplattformen kan icke-specialister koda vilken industrirobot som helst, berättar Hexagon i ett pressmeddelande.

HxGN Robotic Automation hjälper verkstäderna att utrusta fabriker eller att justera befintliga produktionslinjer med autonoma optiska inspektionsceller i ett enda steg – en uppgift som vanligtvis kräver mycket tid och uppmärksamhet från experter inom robot- och mätteknik. Nu kan programmet utvecklas offline, utanför produktionslinjen i en digital verklighet, för att sedan implementeras i robotcellen. Mjukvaran används redan av bland andra Skoda.

Läs mer

Kina leder återhämtningen efter pandemin, rapporterar International Federation of Robotics, IFR.

Antalet sålda industrirobotar ökade med 19 procent redan under värsta pandemi-året 2020. Antalet var 167 000. Av dessa hade 123 000 robotar importerats till Kina, främsta leverantörslandet var Japan.

Läs mer

Många svenska företag brottas med akut materialbrist eller riskerar att hamna där inom kort. Det påverkar inte bara leverantörer utan spiller nu också över i underleverantörsleden. Nu öppnas en internationell hjälp som ger stöd under månaderna framåt.

Svensk Industriförening – Sinf, Make Trade och Kista Business Network lanserar ett samarbetsprojekt med stöd från Tillväxtverket där digitala internationella tjänster och en internationell Help-Desk står i centrum för att hjälpa medlemsföretagen.

Läs mer

Sex av tio svenskar tror att Sverige kommer att missa målet om att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2045.

Det visar en ny opinionsundersökning som Novus utfört på uppdrag av Fossilfritt Sverige.

– Jag förstår att många uppfattar målet som tufft men jag tror att vi kommer nå det före 2045. Nu måste politikerna och vi som arbetar med omställningen bli bättre på att förmedla visionen om det fossilfria samhället, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige i ett pressmeddelande.

Läs mer

Det danska företaget, som kallar sig skandinaviens största automationshus, satsar nu på Norge genom att starta ett försäljningskontor i Oslo.

Bilas kunder i Norge finns främst inom livsmedelssektorn, däribland Tine, Lantmännen, Hav Line, SalMar och Scandi Standard.

www.bila.dk

Läs mer

Alfa Laval har förvärvat StormGeo, ett norskt bolag för väderprognoser samt avancerade datatekniklösningar.

Förvärvet är en del av Alfa Lavals ambition att stödja marinindustrins effektivisering och kommer också att förstärka koncernens kunskap inom digitala tjänster.

Läs mer

Rejlers har fått uppdraget att hjälpa Kumbro Stadsnät med att öka driftsäkerheten i verksamheten. 

Rejlers expertis bidrar med nulägesanalys samt i arbetet med att ta fram underlag för driftsäkerhetsarbetet., som exempelvis risk- och sårbarhetsanalys, kontroller, dokumentering, ansvarsfördelning samt handlingsplaner och kontinuitetsplaner.

Läs mer