Författare: Automation

Riksorganisationen Svenskt Underhåll varnar för att det råder brist på utbildade underhållstekniker. Ska svensk industri klara av den internationella konkurrensen så måste underhåll få mer uppmärksamhet. Utbildningsbehovet är störst inom automation och “smart underhåll” – där utvecklingen går som snabbast.

Läs mer

Sundsvallsbaserade Crosser, som levererar Intelligent Edge Computing mjukvara för Industrial iot, har ingått ett strategiskt avtal med finska Valmet, för att digitalisera företagets produktutbud av bl a skogsmaskiner, rapporterar företaget i en kommuniké.– Det känns roligt att Valmet väljer att koppla upp sina maskiner med vår mjukvarulösning, säger Martin Thunman, vd och medgrundare av Crosser.– Mjukvarans syfte är att avlasta molntjänster och datacenter med smart bearbetning av maskindata nära datakällan, vilket behövs i komplexa miljöer och stora datavolymer”, fortsätter Martin Thunman.

Läs mer

ITF Automation arbetar inte bara med att utveckla kompetensen bland dem som arbetar med professionell mätteknik och automation, t. ex. genom Automationsdagarna. Föreningen har också en mycket viktig uppgift att öka den allmänna medvetenheten om automationens betydelse för företagens internationella konkurrenskraft, och därmed för landet som helhet. En annan, och kanske ännu viktigare uppgift, är att medverka till att säkerställa den framtida rekryteringen av kompetent personal. I det arbetet är exempelvis ITF, genom Kent Gidlöf, representerade i Skolverkets Nationella Råd för El- och Energi-programmet. – Jag kan tycka att det är lite konstigt att ”Automation” i gymnasieskolan har placerats som…

Läs mer

Den navigerar med hjälp av radar och ser därför också genom tunna väggar. En unik robot som kan se genom rök och damm har utvecklats vid ett svensk/tyskt forskningsprojekt, med namn ”Smokebot”. Roboten navigerar inte med hjälp av laserljus utan radar vilket gör att den också ser genom tunna väggar. Enligt projektledare Achim Lilienthal, professor i datorvetenskap vid Örebro universitet, kan radar bli väldigt intressant för styrning av mobila robotar i framtiden.

Läs mer

Gnosjö Automatsvarvning är initiativtagare till ett nytt forskningsprojekt som testar om det går att ersätta mineralolja med vegetabilisk olja inom industrin. Projektet är treårigt och drivs av Gnosjö Automatsvarvning i samarbete med Swerea IVF, Chalmers, KTH och Sahlgrenska Academy. -Vi har hållbarhet i fokus i allt vi gör. När möjligheten kom upp att få testa oljan från Binol kopplade vi på Swerea som vi samarbetar med i Centrum för renhet. Då visade det sig att de ville starta upp ett projekt kring processvätskor så det var perfekt tajming, säger Linda Fransson som är VD vid Gnosjö Automatsvarvning.

Läs mer

Projekt Mirel-Fcw, som drivs av bl a innovationsprogrammet Metalliska material ska leda till att farliga ämnen från svetsrök vid rörtrådssvetsning av rostfria stål ska minimeras.Tidigare studie avslöjade alarmerande resultat avseende frigörande av cancerogent sexvärt krom Cr(VI) i simulerad lungmiljö för svetsrök bildad vid mag svetsning med flussfylld rörtråd. Målet med projektet är att identifiera och förstå risker med olika typer av tillsatsmaterial för att kunna ge rekommendationer till svetsare samt ta fram nya fluss fyllda trådar/skyddsgaser, vilka ska minska frigörelse av metaller, speciellt Cr(VI).

Läs mer

Jag tror det bor en liten mekatroniker i oss alla. Det finns något i det spännande gränslandet mellan maskiner, elektronik och datorer som fängslar. Mekatroniken har en dragningskraft – från Bolibompa till Chalmers. Mekatronik definieras som det tvärvetenskapliga område där maskinteknik möter elektronik, datateknik, telekommunikation och servo/positioneringsteknik. Det låter som något från forskningsvärlden, men sanningen är en annan. Mekatronikens grundare finns på Yaskawa. Begreppet mekatronik uppfanns 1969 av Tetsuro Mori, en japansk ingenjör på Yaskawa. Han behövde ett ord som beskrev hur olika maskiner kunde kopplas ihop med företagets elektronikprodukter. Ordet registrerades som varumärke 1972, och när det senare släpptes…

Läs mer

Tillväxtverket har efter en utlysning valt ut 22 kluster till utvecklingsprogrammet S3-piloten. Techtank är ett av klustren med säte i Blekinge och med Jörgen Adolfsson som klusterledare. – S3-piloten är ett utvecklingsprogram från Tillväxtverket, säger Jörgen Adolfsson. Det känns väldigt bra att vi, i konkurrens med ett 40-tal kvalificerade ansökningar från hela landet, blev utvalda att delta i detta utvecklingsprogram.

Läs mer

Nu kan läsarna ta del av nyheter från Instrumenttekniska föreningen, ITF direkt på portalen Automation.se. Bland annat berättar ITF föreningen om studiebesöket på kraftvärmeverk på Händelö utanför Norrköping. ”I samband med ITF:s årsmöte fick deltagarna möjlighet att besöka Eon:s kraftvärmeverk på Händelö utanför Norrköping. Verket startade en gång med ett par kolpannor med tre tryckregulatorer, en per ångförbrukare. Efter hand tillkom flera pannor, nya förbrukare och en ny betydande kund, Agroetanol, med sina speciella krav. Fortfarande var i princip varje ställdon utrustad med sin egen tryckregulator. Det ledde till att styrsystemet då bestod av ett femtontal ångtrycksregulatorer som alla, direkt…

Läs mer

Infrastruktur för fastigheter är generellt sett uppbyggt av mängder av små system som byggts av små företag och de systemen hänger sällan ihop. De svaren har tidningen Atomation fått i samband med kartläggningen av området automation för infrastruktur. Mindre byggkostnaderI enskilda byggprojekt vill byggherren minimera kostnader och risk och en konsekvens av detta är att automation av byggnaden prioriteras lågt. Det är först efteråt, när fastighetsägaren utvecklat sitt bestånd till att omfatta många fastigheter som driftsekonomi, hållbarhet och skalfördelar kommer i förgrunden.

Läs mer