Bläddrar: Teknikföretagen

Lösningar som kan minska energikrisen

Vintern blir lång och hård för många företag. Elbristen är akut för svensk industri. Tillsammans med konsultbolaget WSP har branschorganisationen Teknikföretagen tagit fram konkreta förslag för att hitta lösningar i närtid. Förslagen presenterades nyligen på ett frukostseminarium i Stockholm.

Teknikföretagen har offentliggjort sin rapport som tagits fram av WSP om hur energikrisen skulle kunna hanteras effektivt på kort sikt i syfte att få ner elpriserna.