Bläddrar: Teknikföretagen

Inom tre år så behöver industrin ersättnings- och nyrekrytera över 300 000 medarbetare. Det framkommer i en ny landsomfattande undersökning som Industrirådet låtit Demoskop genomföra.

Artificiell intelligens, AI, har med rätta åter kommit i ropet. Potentialen är enorm för system och applikationer som efterliknar mänskligt beteende och som kan lära sig nya saker på egen hand.

Industrins hittills kända satsningar på grön omställning beräknas kunna skapa nära 50 000 nya jobb. Denna beräkning inkluderar både direkt och indirekt sysselsatta. Det visar en rapport som Industriekonomerna presenterat i dag.

Lösningar som kan minska energikrisen

Vintern blir lång och hård för många företag. Elbristen är akut för svensk industri. Tillsammans med konsultbolaget WSP har branschorganisationen Teknikföretagen tagit fram konkreta förslag för att hitta lösningar i närtid. Förslagen presenterades nyligen på ett frukostseminarium i Stockholm.

Teknikföretagen har offentliggjort sin rapport som tagits fram av WSP om hur energikrisen skulle kunna hanteras effektivt på kort sikt i syfte att få ner elpriserna.