Bläddrar: PI Sweden

I över 30 år har Ethernet och fältbussar utvecklats och anpassats för att möta specifika krav och krav inom industriell automation. Dessa teknologier har revolutionerat sättet industrianläggningar kommunicerar, från punkt-till-punkt till mångfaldigt anslutna enheter på distans.

Industriell kommunikation utvecklas i snabb fart och ger nya möjligheter inom automation. I dag omfattas också underhåll och service som en del av automation genom nätverken PROFIBUS och PROFINET. Nätverken kräver dock kunskaper som inte alltid finns på plats inom företagen. Adeptor är en av aktörerna på marknaden som håller kurser och utbildningar inom underhåll och felsökning.