Bläddrar: Digi Key Electronics

Vår värld befinner sig mitt i en betydande utveckling av det sätt på vilket vi tillverkar och producerar varor. Denna omvälvande period kallas den fjärde industriella revolutionen eller Industry 4.0. Industry 4.0 är en trend mot automatisering och datautbyte inom tillverkningsteknik och arbetssätt som omfattar artificiell intelligens (AI), databehandling i molnkanten och anslutningsmöjligheter.