Bläddrar: Cobotar

Nystartade Kameleon Robotics AB i Göteborg blir robottillverkaren Universal Robots tredje återförsäljare i Sverige. Efterfrågan på cobotar har ökat mycket, inte minst under pandemi, då de är en viktig del för att kunna ha produktionen på hemmaplan och få bättre kontroll över produktion och leverans.

Det finns cirka 14 900 anställda svetsare och gasskärare i Sverige, enligt siffror från SCB. Dock är det alldeles för få. Det råder brist på arbetskraft med svetskompetens. Svaret på problemet kan för många företag vara kollaborativa robotar, cobotar. Det finns en stor potential i och möjlighet till konkurrensfördelar genom automatisering och robotisering av svetsprocess.

Flexibla cobotar ökar kapacitet och medarbetarnöjdhet i svenska verkstäder. FT-Produktion i Åseda är ett levande bevis på det. De tillgodosåg den ökande marknadsefterfrågan genom specialiserad robotteknik som är utformad för att uppfylla automationsbehoven hos små och medelstora tillverkningsföretag.