Bläddrar: Automatisering

Efterfrågan på snabbare leveranser och leveranser samma dag av varor och tjänster tänjer på resurserna och ökar komplexiteten i försörjningskedjan. Dessutom bidrar kommersiella fordon till de redan ökande koldioxidutsläppen. Nedan delar TCS med sig av insikter om hur AI kan hjälpa företag inom transport och logistik att förbättra både lönsamhet och hållbarhet.