Författare: Dag Toijer

Regeringen anser att digitaliseringen är avgörande för Sveriges framtid. För industrin gäller det att ta till sig den nya tekniken om den ska kunna konkurrera i en globaliserad värld. Men digitaliseringen är en nyckelfaktor inom nästan alla områden om vi ska behålla vår välfärd. Sjukvården är ett annat exempel där man nu står inför stora förändringar, kanske ännu större än industrin som ändå kommit en bit på väg.Ska denna digitalisering lyckas, krävs tekniker och andra yrkeskunniga som kan genomföra alla de förändringar som krävs.

Läs mer

Aventics direktverkande tryckregleringsventil ED 02 lämnar ett pneumatiskt tryck som är proportionellt mot en analog elektrisk signal. Insignaler är 0–10 V, 0–20 mA eller 4–20 mA. ED 02 passar styrning av stora pneumatiska regulatorer där ett högt flöde krävs men också lågtryckstillämpningar som kräver stor precision. Den kan också användas för vakuumtillämpningar då en exakt kontroll av vakuumnivån efterfrågas. Nominellt flöde är 120 l/min, täthetsklassen är IP 65.

Läs mer

Regeringen har tagit ett tydligt ledarskap i digitaliseringsfrågan och lanserat sin nyindustrialiseringsstrategi där standardisering pekas ut som en viktig faktor för innovation och internationellt marknadstillträde. Inom svensk industri har många företag kommit långt med att anamma digitaliseringens möjligheter för ökad konkurrenskraft. Dock kvarstår utmaningar för många, till exempel ökad hållbarhet i produktionen, förändringar av affärsmodellen och förmågan att omvandla växande datamängder till kunskap och nya affärer. Här ser sis, Swedish Standards Institute, en stor potential i att standarder kan stötta förändringarna, inte minst för att nå interoperabilitet mellan såväl automations- som affärssystem och på så vis generera det fulla värdet…

Läs mer

I och med detta nummer lämnar jag jobbet som chefredaktör på Automation och går i pension. Efter mina mer än 20 år får andra ta över. Lägg till dessa år att jag jobbat på fler tidningar och undervisat på ett utbildningsföretag, så har jag arbetat i automationsbranschen i närmare 40 år.Det har varit spännande år med en fantastisk teknisk utveckling. När jag började arbeta på utbildningsföretaget Sifu på 70-talet, var en viktig uppgift att resa runt till olika industrier för att förklara hur de kunde använda den då helt nya mikrodatortekniken i sina mekaniska konstruktioner. Flera år innan IBM kom…

Läs mer

I och med detta nummer lämnar jag jobbet som chefredaktör på Automation och går i pension. Efter mina mer än 20 år får andra ta över. Lägg till dessa år att jag jobbat på fler tidningar och undervisat på ett utbildningsföretag, så har jag arbetat i automationsbranschen i närmare 40 år.Det har varit spännande år med en fantastisk teknisk utveckling. När jag började arbeta på utbildningsföretaget Sifu på 70-talet, var en viktig uppgift att resa runt till olika industrier för att förklara hur de kunde använda den då helt nya mikrodatortekniken i sina mekaniska konstruktioner. Flera år innan ibm kom…

Läs mer

Universal Robots Academy är en gratis e-utbildningsplattform för grundläggande programmering av samverkande robotar, ”cobotar”. Nu presenterar Universal Robots tre nya moduler som lär ut mer avancerade funktioner än de tidigare grundmodulerna.

Läs mer

Det Siemens kallar en ljudkamera, lms Sound Camera, är en mikrofonmatris för lokalisering av ljudkällor, exempelvis oönskat buller eller ljud som tyder på att något är fel.Instrumentet kan anpassas till olika tillämpningar och industrier och användas för både felsökning och som hjälpmedel vid ljuddesign. Det kan exempelvis hitta orsaken till brummet i en maskin eller en konsumentprodukt, källan till ett besvärande buller i en produktionsanläggning eller användas vid konstruktionen av en motor.

Läs mer

Svetsning brukar utgöra ett problem för linjärmoduler i industrin. Dels innehåller svetsröken ett fint damm, dels är svetslopporna far iväg från svetningen väldigt varma. När smutsen och stänket tränger in i oskyddade enheter leder detta till ökat slitage. En lösning är att kapsla modulerna, något som dock gör dem dyrare och dessutom svårare att underhålla. Bosch Rexroths nya kulskruvsdrivna linjärmodul CKK Resist är tålig mot både svetsloppor och spånor. Ett extra hölje med en tandad tätningsprofil i kombination med en anpassad bordsdel förhindrar svetsstänk och smuts att komma in i modulens inre.

Läs mer

Med de moduluppbyggda kuggremsaxlarna Drylin ZLW kan användarna bygga sitt system efter vad tillämpningen kräver. Tvärbalkar, skenor och slädar finns i aluminium eller rostfritt stål och systemet kan levereras med Igus motorer eller anslutas till kundens egna. Drylin ZLW  kan byggas för laster upp till 75 kg med en maximal slaglängd på 3 000 mm.

Läs mer

Internet of Things, ofta kallat iot eller sakernas internet, innebär att vardagliga saker är uppkopplade till internet och skapar data som används av andra uppkopplade enheter. Klockan eller mobilen kan till exempel bevaka din sömn, hålla reda på dina aktiviteter och komma med insikter och råd. Sverige och övriga nordiska länder leder utvecklingen, enligt en rapport från ITU (FN:s byrå för IT-frågor).Globalt sett uppskattar marknadsanalysföretaget Gartner att antalet IOT-saker uppkopplade på internet redan idag uppgår till 6,4 miljarder och antalet lär öka. Det kommer att resultera i mer data, mycket mer data. Data som kan användas på sätt som vi…

Läs mer