Författare: Dag Toijer

ABB har visat en ny generation stora och starka sexaxliga robotar med beteckningen irb 6700. De robotar som visats i höst kan hantera laster på 235 kg och under nästa år kommer robotar för laster upp till 300 kg. Största räckvidd är 3,2 m. Målet för konstruktionsarbetet har varit att ta fram en robot som ger lägre totala ägandekostnader, förklarar Ola Svanström, produktchef för stora robotar vid ABB.

Läs mer

NXA är ett system för precisionsuppriktning av axlar. Operatörens displejenhet har en 6,6 tum bred pekskärm med tevespelsliknande användargränssnittet. Eftersom displejenheten vet var den befinner sig i förhållande till maskinen, visar denalltid maskinen som ska uppriktas från operatörens synvinkel. Sensorerna kan kommunicera med displejenheten via Bluetooth, vilket gör det möjligt att komma åt maskiner även i svårtillgängliga utrymmen. Inbyggda gyroskop ger pålitliga mätningar även i vertikala maskiner.Fixturlaser.

Läs mer

Nog finns det mode i automation. En del i hur den används men framförallt när det gäller vad man pratar om. Vid det här laget har jag skrivit om automatisering i närmare 30 år och sett diskussionsämnena komma och gå. Genom åren har jag skrivit om adaptiv reglering, soft plc, Iso 9000, operatörsergonomi, 2000-buggen, …. Saker som var heta några år men få eller ingen pratar om idag. Men bland alla automationsämnen finns ett som står sig: datakommunikation. Det har varit ett ständigt samtalsämne, om än i olika versioner: fältbusskriget, frågan om Ethernet kan användas i produktionen och vilken version…

Läs mer

Nu går det att ansluta Regins regulatorer i serien Corrigo till molntjänsten Cloudigo där man kan se och administrera sin anläggning. Uppkopplingen sker via 3g eller nätverksanslutning och regulatorn söker kontakt med molntjänsten så snart den ansluts till Internet. När regulatorn konfigurerats, skapas en dynamisk flödesbild och de aktuella värdena för konfigureringen visas i realtid. I Cloudigo går det att läsa loggade värden ett år bakåt i tiden. Man kan se en månad åt gången grafiskt och spara ner hela loggen som en Excelfil. Det finns möjlighet att ha flera användare anslutna på olika nivåer. regin

Läs mer

Muskler ger status. Titta bara på alla gym, badstränder och idrottstävlingar. Villigt låter vi oss imponeras av stora muskler, och den styrka de förutsätts besitta. Vilket är paradoxalt som dagens samhälle ser ut, för att inte säga direkt kontraproduktivt.Genom hela historien har människan utvecklat tekniska lösningar just för att ersätta musklerna hos människor och djur. Så har det varit ända sedan de första segelbåtarna gjorde att sjömännen inte behövde ro så mycket. Idag är exemplen förstås hur många som helstDet senaste seklet har tekniken också börjat ersätta människans hjärna. Dagens datorer tar hand om mycket som förr krävde tankekraft. Men…

Läs mer

Automationsteknikerna räddar världen. Nja, det kanske är att ta i. Men utan tvekan kan automationstekniker hjälpa till att ge världen en bättre framtid. Det borde alltså bara vara att sätta igång. Särskilt som industrin på köpet får många andra fördelar, inte minst ekonomiska. De flesta forskare är eniga om att människan påverkar klimatet på ett sätt som inte är bra. För att motverka jordens uppvärmning föreslås därför en mängd åtgärder. Vissa av dem är lättare att genomföra än andra och just automationstekniker kan bidra med mycket som är, om inte alltid helt lätt, så i alla fall snabbt lönsamt. Och…

Läs mer

 Mysensors är en serie trådlösa sensorer som kan användas i industri, i fastigheter och i publika miljöer. Data överförs via en egen radiolänk eller via wlan. Sensorer finns för ett stort antal mätstorheter, bland annat temperatur, fukt, tryck, ljus och rörelsedetektorer.wlan-sensorerna skickar mätvärdena till adressaten direkt över nätet. Använder man radiolänken istället, går kommunkationen till en speciell gateway eller en usb-sticka på en pc.

Läs mer