Författare: Automation

Personer som arbetar inom automationsområdet på olika sätt möts på en gemensam plattform. Redan i den första paragrafen i föreningens stadgar understryks det att en av föreningens viktiga uppgifter är att skapa kontaktmöjligheter mellan personer som arbetar med automation på olika sätt. En grupp som itf speciellt värnar om är de som är lärare och studenter på tekniska utbildningar på alla nivåer. ITF arbetar med att utveckla Automationsutbildningen i gymnasieskolan Efter riksdagens beslut om det nationella programutbudet ska de nationella råden för yrkesprogrammen utgöra permanenta forum för dialog mellan Skolverket och avnämarna kring yrkesutbildningens kvalitet, innehåll och utformning.

Läs mer

Miltronics ägare, Andreas Lapp, köper företag inom automation och maskinkablage, rapporterar Miltronic i en kommuniké. Det ena är företaget sks Automaatio som tillverkar elektriska komponenter och ligger i Vantaa i Finland, det andra är sks Connecto som ligger i Hyvinge i Finland och tillverkar kablage för maskinbyggare och elektroniktillverkare. Företaget har även produktion i Grudziądz, Polen.

Läs mer

Tågkupéns displej visar 137 km i timmen och ett snötäckt landskap viner förbi utanför. På kollegieblocket framför mig växer en mind-map fram. Under drygt 30 år har jag jobbat med elsäkerhet, elansvar och ledarskap. De senaste fyra åren har jag arbetat koncentrerat med dessa frågor, men hur skriver jag en krönika om det?Mitt jobb är att utbilda, kompetensutveckla och ge råd i olika former. Det som ger mig energi är inte innehållet i sakfrågorna utan mötet med människorna. Det blir ju en hel del resor och hotellnätter. Jag har tappat räkningen på hur många industrianläggningar jag besökt. Monotonin bryts dock…

Läs mer

ABB:s sortiment av lågspänningsmotorer i aluminium för explosionsfarliga miljöer har utökats med dammexplosionsskyddade motorer som kan användas i zon 21. ABB:s lågspänningsmotorer i aluminium för explosionsfarliga miljöer finns nu för effekter från 0,25 från 79 kW. De nya motorerna finns i effektivitetsklasserna IE2 och IE3 och kan dessutom användas ihop med ABB:s frekvensomriktare för att spara ytterligare energi. Aluminiummotorernas har en slät yta, vilket underlättar rengöring och ökar säkerheten. Motorerna finns i två- till sexpoliga versioner, i versioner för alla vanliga spänningar och frekvenserna 50 och 60 Hz. ABB

Läs mer

Digitalisering, automatisering och innovation liksom dess inverkan på arbetsliv och företag, är ett återkommande ämne på denna plats i tidningen, så delvis även denna gång. Som akademi är vi, såsom de flesta organisationer och företag inom teknikbranschen, samtidigt både påverkade och påverkare av denna utveckling.Den snabba utveckling av teknik som förstärkt verklighet (augmented reality, ar), telekommunikation, artificiell intelligens (ai), robotik och distribuerade system påverkar såväl vårt arbete som privatliv. För att ett företag och en bransch skall kunna vidareutvecklas och blomstra, krävs förmåga att inte bara förstå utan också kunna använda, kombinera, utveckla och implementera dessa olika teknologier.Som lärare på…

Läs mer

Den som är intresserad av underhållsteknik beger sig med fördel till mässan Underhåll som genomförs vartannat år på Svenska Mässan i Göteborg. 2018 års utställning ser ut att bli den största på länge. Målen att locka minst 300 utställare och en nettoyta på 8 300 kvadratmeter är redan överträffade, vilket innebär en rejäl ökning jämfört med mässan för två år sedan. Underhåll 2018 genomförs 13-16 mars. Med en dryg månad kvar till start ser läget enligt Anna Jarnö, affärsansvarig för Underhåll, väldigt positivt ut. –Mässan har ökat med ytterligare 30-talet nya utställande företag och ytmässigt med ungefär tusen kvadratmeter till.…

Läs mer

Piab köper det Tysklandsbaserade Feba Automation, utvecklare och tillverkare av robotiserade gripverktyg till kunder inom tillverkningsindustrin, rapporterar Piab. Nyligen förvärvade Piab även SAS Automation, en USA-baserad utvecklare och tillverkare av mekaniska griplösningar och robotiserade system för den så kallade end-of-arm tooling (EOAT).– Automatisering förändrar produktionsprocesser över hela världen, förklarar Anders Lindqvist, VD på Piab. Teknologiska framsteg inom robotisering och IoT skapar en rad nya möjligheter. Nya marknader automatiseras och nya digitala affärsmodeller skapas, vilket sammantaget ökar efterfrågan på våra smarta lösningar för kritiska produktionsprocesser.Piab omsätter cirka 1 miljard kronor per år och har fördubblat sin försäljning de senaste fyra åren…

Läs mer

Den tyska robotleverantören KUKA har investerat i företaget Device Insight i München, rapporterar Kuka i en kommuniké.
Syftet är att förstärka sitt utbud på området IIoT (Industrial Internet of Things). Detta i Kukas nystartade dotterbolag Connyun.
– Med ökad kompetens inom artificiell intelligens, big data, plattformar för IoT och molntjänster kan Connyun hjälpa kunderna att skapa smartare fabriker, säger Joacim Lorentsson, säljansvarig Kuka Nordic.

Läs mer

Leo Locative är ett automatiskt transportsystem för interna transporter och materialförsörjning inom produktion, logistik, lager och distribution. Systemet består av ett självgående transportfordon, en agv, med tillhörande stationer för hämtning och lämning av gods. leo Locative behöver ingen koppling till Wifi, affärs- eller IT-system. Transportfordonet följer en spårtejp på golvet och läser av instruktioner via golvmarkörer längs vägen, till exempel var det ska hämta och lämna lådor. Fordonet kan transportera lådor som mäter 600×400 mm och väger 20 kg. Systemen kan utökas med fler fordon och stationer.Bito Lagersystem

Läs mer

Ställdonet Unique DV-ST Ultrapure passar hela Alfa Lavals sortiment av standardmembranventiler oavsett om det gäller gjutna ventiler, smidda ventiler eller blockventiler. Det kan även användas för autoklaver. Att samma ställdon passar många ventiler förenklar lagerhållningen av reservdelar. Ställdonet passar i tillämpningar med höga hygienkrav, eftersom det tål de höga temperaturer som krävs för sterilisering. Donet kan användas vid arbetstryck upp till 10 bar. Alla givar- och styrenheter från Alfa Laval går att integrera med Unique DV-ST Ultrapure. Alfa Laval

Läs mer