Bläddrar: YH-utbildningar

Behovet av robotsvetstekniker inom tillverkningsindustrin är idag stort och förväntas bli ännu större i och med den snabba utvecklingen mot automation och robotisering. För att matcha denna utveckling startar Montico nu en yrkeshögskoleutbildning för robot- och robotsvetstekniker.

Tack vare det nya omställningsstudiestödet går det nu att få upp till 80 procent av lönen i bidrag för den som vill studera. I dagsläget finns 140 ettåriga YH-program och ännu fler korta YH-kurser som går att kombinera med det nya studiestödet.

Det skrämmer mig att ungdomar idag inte attraheras av att arbeta i de yrken som innehåller hantverkskunnande.
Jag har precis fyllt 82 år och ser tillbaka på hela mitt liv som jag levt som företagare. Därför ser jag det som en nödvändighet att få till stånd ett betydligt bättre samarbete mellan människor som företräder skolor och dem som företräder företagen.