Bläddrar: Wago

Schneider Electric har tillsammans med WAGO utvecklat CYB-AD adaptern, en innovativ lösning för el, data och multimedia som fungerar utmärkt i Schneider Electrics installationssystem och minimerar antal kopplingsmoment.

Med hjälp av företaget Wagos produkter installerade Bartek Obara ett system som styr om elförbrukningen i sitt hem. Förutom att Bartek lyckats halvera sina elkostnader väckte hans system nyfikenhet bland Wagos kunder och försäljningen ökade.