Bläddrar: Undersökning

ABB:s senaste globala undersökning, Automotive Manufacturing Outlook Survey, kastar ljus över fordonsindustrins framtid och den kritiska roll automation och robotik kommer att spela. Trots erkännandet av dess betydelse står det klart att många aktörer inom fordonsförsörjningskedjan fortfarande inte utnyttjar teknikens fulla potential.